NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Praca zdalna a telepraca

Praca zdalna a telepraca różnią się od siebie. W Kodeksie Pracy znajdziemy uregulowania dotyczące telepracy, których jednak ze względu na pewne cechy, nie można odnosić wprost do pracy zdalnej. Jak zdefiniowane są oba pojęcia, czym się charakteryzują i z czego wynikają różnice między nimi?

 

Co określamy mianem pracy zdalnej?

Praca zdalna daje pracownikom prawo wykonywania swoich obowiązków na odległość. Pracodawca może nakazać pracownikowi taką pracę i odwołać tę decyzję w dowolnym momencie, przy jednoczesnym zapewnieniu mu bezpiecznych warunków w trybie stacjonarnym. Do jego obowiązków należy również zapewnienie pracownikom odpowiednich materiałów oraz narzędzi do wykonywania pracy. Musi mieć on również pewność, że pracownik poradzi sobie w takim trybie pracy, a więc czy posiada właściwe umiejętności. Z kolei po stronie pracownika leży prowadzenie ewidencji czasu pracy.

W dalszym ciągu jest to zagadnienie, które wymaga doprecyzowania w wielu kwestiach, takich jak: częstotliwości, miejsca wykonywania pracy zdalnej, kosztów ponoszonych przez pracowników, a także BHP i bezpieczeństwa danych.

Co określamy mianem telepracy?

Zagadnienie telepracy odnosi się do pracy wykonywanej regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikowi odpowiedniego sprzętu do wykonywania pracy, a także niezbędnych szkoleń, BHP, zasad ochrony danych. Co istotne, przysługuje mu prawo kontrolowania pracownika w miejscu wykonywania przez niego obowiązków.

Różnice pomiędzy telepracą a pracą zdalną wynikają z regularności wykonywania pracy poza siedzibą firmy. Zagadnienie pracy zdalnej wymaga w dalszym ciągu doprecyzowania.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl