NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to takiego?

Pracownicze Plany Kapitałowe weszły w życie 1 lipca, jednak na początku obejmą one tylko duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników. Stopniowo będą uwzględniały małe firmy i jednostki sektora finansów publicznych.  Na czym polegają i kogo dotyczą?

Pracownicze Plany Kapitałowe – czym są?

 
Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolnym i prywatnym system długoterminowego oszczędzania. Kolejność ich tworzenia zależna jest od wielkości lub typu pracodawcy. Harmonogram przedstawia się następująco:
 
·         1 lipca 2019 – firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników,
·         1 stycznia 2020 – firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników,
·         1 lipca 2020 – firmy zatrudniające od 20 d0 49 pracowników,
·         1 stycznia 2021 – pozostałe firmy.
 

Pracownicze Plany Kapitałowe nie dotyczą:

 
·         studentów do 26. roku życia zatrudnionych na umowy zlecenie,
·         osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
·         osób powyżej 70. roku życia,
·         firm, które prowadzą pracowniczy program emerytalny, naliczających i odprowadzających podstawowe składki. 
 
Jako że jest to program dobrowolny, pracownicy mają możliwość rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych, po podpisaniu deklaracji złożonej u pracodawcy. Co nie zamyka drogi powrotu do PPK. Jeśli jednak pracownik nie zmieni swojej decyzji, co 4 lata będzie musiał podpisywać ową deklarację. 
 

Pracownicze Plany Kapitałowe – ile wyniosą składki i kiedy można wybrać środki?

 
„Pracownicze Plany Kapitałowe opłacane są przez pracodawców i uczestników programów. Podstawowa wpłata wyniesie 2% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy”. Ponadto pracodawca może zadeklarować wnoszenie dodatkowych wpłat w wysokości od 1,5% do maksymalnie 4%.  Z kolei uczestnik będzie miał taką możliwość w wysokości do 2 dodatkowych procent. 
W przypadku osób uzyskujących wynagrodzenie równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia – pracownik będzie mógł dokonywać wpłat niższych niż 2%, jednak nie mniejszej niż 0,5%. 
 
Środki zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych będzie można wybrać po ukończeniu 60. roku życia. Ten sam wiek obowiązuje zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. 
 
Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolowała, czy pracodawcy wywiązują się z obowiązku dokonywania wpłat. W przypadku, jeśli nie będzie tego robił, grozi mu grzywna w wysokości od 1000 zł do 1 mln zł. 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl