NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Prawa zwierząt w Polsce

Czy zastanawialiście się kiedyś w jaki sposób prawa zwierząt regulowane są w polskim prawie? Jakie najważniejsze przepisy zawiera ustawa o ochronie zwierząt? Jakie obowiązki ma właściciel zwierzęcia?

 

Ustawa o ochronie zwierząt w pigułce

Zgodnie z przepisami ustawy zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Jeden z pierwszych przepisów stanowi o zakazie znęcania się nad zwierzętami. Należy przez to rozumieć np.:

 • świadome zadawanie bólu i cierpienia (zranienie, okaleczenie, bicie, przeciążanie),

 • transport zwierząt w sposób wywołujący ból,

 • zmuszanie zwierząt do przebywania w nienaturalnej pozycji (uprzęże, więzy itp.),

 • złośliwe straszenie, drażnienie zwierzęcia,

 • wykonywanie zabiegów i operacji przez osoby nieposiadające uprawnień (w sposób niezgodny ze sztuką lekarsko-weterynaryjną),

 • utrzymywanie w niewłaściwych warunkach,

 • porzucenie zwierzęcia,

 • stosowanie okrutnych metod hodowli.

Obowiązki właściciela zwierzęcia

Właściciel powinieni zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki, a więc:

 • pomieszczenie dostosowane do warunków atmosferycznych, z dostępem do światła, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała,

 • odpowiednią karmę,

 • stały dostęp do wody,

 • jeśli zwierzę jest na uwięzi, nie może być ona krótsza niż 3 m (zabrania się utrzymywania na niej zwierzęcia w sposób stały dłużej niż 12 godzin na dobę),

 • obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie, a także zaleca się wykonywać szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym.

 

Jakie sankcje najczęściej dotykają osoby znęcające się nad zwierzętami?

Za znęcanie się nad zwierzęciem, uśmiercenie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli sprawca czynu działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Zwierzę, którego właściciel znęcał się nad nim może być właścicielowi.

Właściciel, który nie zapewnia zwierzęciu określonego minimum dopuszcza się wykroczenia, za które grozi mandat w wysokości 500zł.

Sąd może orzec wobec sprawcy zakaz posiadania wszelkich zwierząt.

Kolejną karą jest zakaz wykonywania określonych zawodów, prowadzenia określonej działalności, wykonywania wszelkich czynności wymagających zezwolenia.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl