NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Prawo budowlane – propozycje zmian

 

Jakie zmiany w prawie budowlanym przyniesie rok 2020? Parlament zakończył prace nad ustawą, w których zaproponował nowe rozwiązania. Jednym z nich jest deregulacja. Co konkretnie może ulec zmianie?

 

 

Prawo budowlane – proponowane rozwiązania

Celem wprowadzanych zmian ma być usprawnienie procesu inwestycyjnego. Chodzi o "prostszy i szybszy proces inwestycyjny, który ma przełożyć się na wzrost liczby oddawanych mieszkań".

Kolejna zmiana ma dotyczyć prostszej legalizacji starych samowoli budowlanych. Ma to wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa, a właścicielom pozwolić uniknąć opłaty legizacyjnej, o ile zgłosi samowolę.

Nowe przepisy mają oznaczać mniej formalności związanych ze składanymi dokumentami już na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę.

Usprawnienie ma dotyczyć również następującej kwestii-"biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Będą wprost w ustawie zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Na dynamicznie rozwijającym się rynku różnego rodzaju automatów niepotrzebna jest decyzja o pozwoleniu na budowę".

Proponowane zmiany mają przyspieszyć przygotowanie nowych inwestycji. "Będą sprzyjać szybszemu przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Ustawa wprowadza także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci".

 

 

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl