NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Prawo geodezyjne – jakie zmiany przyniesie?

Prawo geodezyjne, a ściślej nowelizacja ustawy ma nieco odbiurokratyzować prace geodezyjne, a co za tym idzie – przyspieszyć prace inwestycyjne. O jakie konkretnie zmiany chodzi przekonamy się w dalszej części artykułu.

 

Prawo geodezyjne – nowelizacja ustawy

Przede wszystkim nowelizacja ustawy ma skrócić czas działań związanych z biurokracją, a mianowicie: procesu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przkazywania wyniku prac i ich weryfikacją.

Zmiany mają dotyczyć również procedur związanych z uzyskiwaniem uprawnień zawodowych.

Ponadto ustawa wprowadza powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych. Ułatwienia nie dotyczą jednak wyłącznie odbiurokratyzowania prac geodezyjnych, a mianowicie:

  • dopuszczenie możliwości rozpoczęcia wykonywania prac geodezynych przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru ich wykonywania do starosty;

  • zwolnienie prac związanych z tyczeniem budynków i sieci uzbrojenia terenu z obowiązku dokonania zgłaszania ich wykonywania do starosty;

  • wprowadzenie definicji mapy do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych;

  • obowiązek prowadzenia baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla obszaru całego kraju;

  • wprowadza obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych w przypadku wykonywania każdej z prac geodezyjnych;

  • udostępnianie kopii zbiorów danych lub innych materiałów pasństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Ogran Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

     

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl