NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Prawo własności przemysłowej

 

Prawo własności przemysłowej normuje m.in. stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Jakich zmian w powyższym prawie możemy się spodziewać w lutym 2020r.?

 

 

 

 

 

Prawo własności przemysłowej – ustawa

Zgodnie z art. 1 ustawy prawo własności przemysłowej normuje zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców, a także zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy wchodzą w życie 27 lutego 2020 i przynoszą rozszerzenie katalogu osób, które zgodnie z prawem mogą być pełnomocnikami przed Urzędem Patentowym w zakresie wzorów przemysłowych i oznaczeń kartograficznych. Do tej pory radcy prawni i adwokaci mogli być pełnomocnikami w sprawach dotyczących znaków towarowych.

Kolejną zmianą jest to, że przedsiębiorcy, którzy działają na rynku polskim, będą mogli rejestrować wynalazki w polskim Urzędzie Patentowym. Nie będzie konieczne dokonywanie tego w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Dowód pierwszeństwa dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, będzie wydawany na wniosek osoby zainteresowanej.

Nowelizacja nakłada na Urząd Patentowy obowiązek sporządzania w terminie 9 miesięcy sprawozdania o stanie techniki w formie wykazu publikacji, które będzie brał pod uwagę, oceniając wynalazek.

Zgodnie z nowymi przepisami o prawie własności przemysłowej, zmienia się definicja wzoru użytkowego, jak również opisu wzoru użytkowego. "W myśl zmienionych przepisów patent będzie mógł zostać ograniczony przez zmianę zastrzeżeń patentowych na wniosek osoby mającej do niego prawo. W takim przypadku wyznaczany będzie ekspert, a następnie prezes Urzędu Patentowego wyda decyzję o ograniczeniu patentu, odmowie ograniczenia patentu lub o umorzeniu postępowania".

 

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl