NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Prawo wyborcze – czynne i bierne

 

W polskim prawie wyróżnia się czynne i bierne prawo wyborcze. Krótko mówiąc czynne prawo wyborcze jest prawem do wybierania, zaś bierne jest prawem do kandydowania. Jakie przesłanki należy spełnić, aby uzyskać czynne i bierne prawo wyborcze oraz jakie wyróżniamy zasady prawa wyborczego?

 

 

Czynne prawo wyborcze – komu przysługuje?

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym czynne prawo wyborcze jest prawem wybierania. Przysługuje ono zarówno w wyborach do Sejmu, Senatu, prezydenckich, Parlamentu Europejskiego, rady gminu, powiatu, sejmiku województwa, na wójta gminy.

Przysługuje każdemu obywatelowi Polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat, a prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądu lub prawomocnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, a także nie jest on ubezwłasnowolniony.

Bierne prawo wyborcze – komu przysługuje?

Bierne prawo wyborcze jest prawem wybieralności. Kodeks Wyborczy stanowi, że takie prawo uzyskuje:

 • w wyborach do Sejmu - obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat;

 • w wyborach do Senatu - obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat;

 • w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej - obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu;

 • w wyborach do Parlamentu Europejskiego - osoba mająca prawo wybierania w tych wyborach, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat, i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w RP lub na terytorium innego państwa członkowskiego UE;

 • w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego - osoba mająca prawo wybierania tych organów;

 • w wyborach wójta - obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

Zasady prawa wyborczego – jakie powinny być wybory?

 • wolne,

 • powszechne,

 • równe,

 • bezpośrednie,

 • tajne.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl