NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Prosta Spółka Akcyjna

 

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym typem spółki, który wchodzi w życie 1 marca 2020 roku. Jest ona połączeniem spółki kapitałowej ze spółką osobową. Jakie cechy posiada, kto może ją zawiązać i na jakich warunkach? Tego dowiecie się z dalszej części artykułu.

 

 

 

Prosta Spółka Akcyjna – czym jest?

2 sierpnia 2019 roku zostały podpisane zmiany do Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. 1 marca 2020 roku wprowadzona zostanie Prosta Spółka Akcyjna, która zgodnie z uzasadnieniem - ma być nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczonej dla innowacyjnych przedsięwzięć. Jest to nowy, trzeci typ spółki, który daje możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług, a także pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji. Co istotne - spółki nie powinny być wprowadzane ani dopuszczane do zorganizowanego obrotu, w szczególności na rynku regulowanym. Ponadto Prosta Spółka Akcyjna daje stronom swobodę w kształtowaniu wzajemnych relacji.

Zgodnie z Ustawą "Prosta Spółka Akcyjna może być zawiązane w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną albo kilka osób (akcjonariuszy), którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki i którzy są zobowiązani do wniesienia na pokrycie obejmowanych akcji (niepodzielnych, nieposiadających wartości nominalnej i niestanowiących części kapitału akcyjnego) wkładów pieniężnych lub wkładów niepieniężnych".

W celu jej zawiązania należy ująć następujące informacje:

  • dane dotyczące firmy i siedziby spółki;

  • przedmiot działalności spółki;

  • liczbę, serię i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji;

  • jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, akcje obejmowane za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje;

  • jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy bądź usług – także rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usług;

  • organy ustanowione w spółce;

  • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, jeżeli została ustanowiona, albo co najmniej minimalną i maksymalną liczbę członków tych organów;

  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

     

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl