NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie jest każdym celowym działaniem lub jego brakiem, skutkującym zaniedbaniem, powodującym krzywdę i cierpienie fizyczne lub psychiczne członka rodziny. Sprawca wykorzystuje swoją przewagę nad ofiarą, naruszając przy tym jej godność, wolność i nietykalność cielesną. Jakie są formy przemocy i z jakiej pomocy mogą skorzystać ofiary?

 

Formy przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie wielu kojarzy się jedynie z przemocą fizyczną. Jednak poza taką formą, spotykamy się również z przemocą psychiczną, czy seksualną, a także innymi zachowaniami. Przemoc psychiczna charakteryzuje się m.in. obrażaniem, wyzywaniem, czy poniżaniem swojej ofiary, a także stałą krytyką, czy utrudnianiem kontaktów z bliskimi. Kolejnym aktem przemocy jest przemoc seksualna, czyli zmuszanie do współżycia, molestowanie itp. Natomiast inne zachowania, które są traktowane jako akt przemocy, to chociażby pozbawianie opieki osoby, która tego potrzebuje, zmuszanie do zażywania używek.

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

W jaki sposób można skorzystać z pomocy przeznaczonej dla ofiar przemocy w rodzinie? Przede wszystkim poprzez zwrócenie się do służb czy organizacji. Najskuteczniej będzie wezwać policję, która z mocy prawa ma obowiązek interwencji przy podejrzeniu przemocy w rodzinie i w przypadku agresywnego zachowania sprawcy, ma prawo zastosowania 48-godzinnego aresztu. Z kolei zgłoszenie się do właściwych instytucji, zapewnia ofiarom przemocy fachową pomoc prawną, z której ofiara ma prawo skorzystać.

 

Fazy przemocy w rodzinie

Pierwszą fazą jest narastanie napięcia. Partner coraz częściej przejawia cechy poirytowania, natomiast ofiara stara się w jakiś sposób usprawiedliwiać jego zachowanie. Kolejnym etapem jest ostra przemoc. To faza, w której sprawca nie bacząc na konsekwencje, dopuszcza się przemocy, zaraz po niej następuje ostatnia z faz tzw. miodowy miesiąc w trakcie którego do sprawcy dociera, że przekroczył granice i ma wyrzuty sumienia i przechodzi "przemianę". Partnerka stara się w nią wierzyć i ponownie obdarza go zaufaniem.

 

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl