NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Renta socjalna

 

Renta socjalna przysługuje osobie, która zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r., spełnia określone kryteria. Jaka jest jej wysokość i o ile kwota świadczenia wzrośnie od 2019 roku, dowiecie się z dalszej części artykułu.

 

 

Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, a także kobiecie, która wyszła za mąż w wieku 16 lat. Osoba ta musi być całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, wynikającej z choroby lub wypadku. W zależności od tego, na jakim etapie kończymy edukację, naruszenie to musi powstać w określonych warunkach:

 

  • musi do niego dojść przed ukończeniem 18. roku życia,

  • doszło do niego w trakcie nauki w szkole wyższej (przed ukończeniem 25. roku życia),

  • doszło nie niego w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

     

Mówiąc o niezdolności powstałej w trakcie nauki, mamy na myśli również okres wakacji, a także urlop dziekański, na którym przebywała osoba ubiegająca się o rentę socjalną.

Przepisy prawa stanowią również o wyłączeniu prawa do renty socjalnej w okresie przebywania w areszcie lub odbywania kary pozbawienia wolności, z pominięciem osób odbywającej ją w systemie dozoru elektronicznego.

Jaka jest wysokość renty socjalnej?

1 września 2018 roku doszło do podniesienia wysokości renty socjalnej do 100 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z tym, wysokość świadczenia wynosi 1029,80 zł brutto (878,12 zł netto). W marcu 2019 roku renta socjalna wyniesie 1100 zł brutto w wyniku corocznej waloryzacji świadczeń.

Przepisy prawa przewidują jednoczesne pobieranie renty rodzinnej i renty socjalnej, pod warunkiem, że wysokość pobieranych świadczeń nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W marcu wyniesie ona 2200 zł brutto. Jeśli suma obu świadczeń jest wyższa, wówczas obniża sie wysokość renty socjalnej, która nie może być jednak niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl