NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Rzecznik Praw Konsumenta

Klienci, którzy dostali towar niezgodny z umową nie są pozostawieni sami sobie. W tym przypadku (a także w innych sytuacjach wymienionych w przepisach prawa) mogą liczyć na pomoc Rzecznika Praw Konsumenta. Co to za instytucja i jakie są jej zadania?

 

Rzecznik Praw Konsumenta – kim jest i jakie ma zadania?

Rzecznik Praw Konsumenta jest organem wykonującym zadania powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony konsumentów. Jego zadania określone są w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Rzecznik Praw Konsumenta ma za zadanie udzielanie konsumentom porad i informacji prawnych. Występuje do przedsiębiorców, kiedy naruszane są interesy konsumenta. Jeśli polubowne rozstrzygnięcie sporu nie jest możliwe, wówczas może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem. Do pozostałych zadań Rzecznika należą:

 

  • prowadzenie edukacji konsumenckiej,

  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego,

  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów,

  • sprawy o wykroczenia na szkodę konsumentów,

  • występowanie z zawiodomieniem do Prezesa UOKiK,

  • udzielanie innych form pomocy prawnej,

  • wykonywanie innych zadań określnonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Konsumenci najczęściej zwracają się do Rzecznika Praw Konsumenta w sprawach dotyczących umów sprzedaży, umów o świadczenie usług (naprawczych, remontowych, telekomunikacyjnych, turystycznych, bankowych, energetycznych, pocztowych, edukacyjnych). Co istotne Rzecznik świadczy swoje usługi bezpłatnie. Jego dane kontaktowe można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istnieje również możliwość konsultacji telefonicznej.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl