NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Separacja - przesłanki i skutki

 

Separacja jest instytucją zbliżoną do rozwodu, jednak nie niesie ona za sobą równie rozległych skutków prawnych. W trakcie jej trwania sąd uchyla wspólność majątkową, jednakże małżonkowie w dalszym ciągu pozostają w związku małżeńskim. Jest to czas, który prowadzi do podjęcia jednej z dwóch możliwych decyzji: pogodzenia małżonków lub wystąpienia o rozwód.

 

 

Kiedy separacja jest możliwa?

W przeciwieństwie do rozwodu, przesłanki separacji są znaczniej mniej radykalne. Jedną z nich jest wystąpienie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a więc więzi duchowej, fizycznej i materialnej. Nie jest on jednak trwały, co może sugerować, że małżonkowie mogą wrócić do wspólnego życia. Co istotne, wnieść o orzeczenie separacji może także osoba odpowiedzialna za ustanie pożycia małżeńskiego. Sąd może się do tego przychylić pod warunkiem, że wszystkie trzy więzi uległy rozkładowi lub kiedy istnieje wspólnota gospodarcza (wspólne zamieszkiwanie).

Kiedy separacja nie jest możliwa?

Separacja nie jest możliwa, jeśli między małżonkami istnieje więź fizyczna i duchowa. Kolejną przesłanką negatywną uniemożliwiającą orzeczenie separacji jest sytuacja, w której ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Sąd nie może orzec separacji, kiedy jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a więc kiedy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore lub kiedy separacja ma na celu szykanowanie małżonka.

Zgoda obojga małżonków nie jest konieczna do orzeczenia separacji, jednak jej brak może wiązać się z utrudnieniem jej uzyskania.

Pozew wnosi się do sądu okręgowego, wymagane jest dołączenie dowodu opłacenia stosownej opłaty sądowej. Sąd może wnieść o postępowanie mediacyjne w sytuacji, kiedy istnieje szansa na utrzymanie małżeństwa. Jeśli nie przyniosło ono efektów lub nie ma szans na jego utrzymanie, rolą sądu jest badanie okoliczności rozkładu wspólnego pożycia.

Separacja - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Skutki separacji

Jak już wspominaliśmy jednym ze skutków, jakie rodzi separacja, jest ustanie wspólności majątkowej. Występuje również obowiązek alimentacyjny, który jednak różni się od tego, który jest stosowany przy rozwodzie. Oznacza to, że małżonek niebędący winnym rozkładowi pożycia, pozostaje w obowiązku alimentacyjnym również po upływie 5 lat od orzeczenia separacji.

Kolejnym skutkiem separacji jest stracenie praw do dziedziczenia i zachowku. Nie ma możliwości wspólnego przysposobienia dziecka, a zobowiązania zaciągnięte przez jednego małżonka nie jest zobowiązaniem drugiego z nich.

Separacja skutkuje również tym, że w sytuacji, kiedy w trakcie jej urodzi się dziecko, ojcostwo należy uznać w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Małżonkowie nie mają prawa do zawarcia nowego małżeństwa w trakcie trwania separacji. W tym przypadku nie można również powrócić do poprzedniego nazwiska. Jest to możliwe tylko przy orzeczeniu rozwodu. W dalszym zaś ciągu należy dochować wierności małżeńskiej i wzajemnej pomocy, zarówno w sferze materialnej, jak i pozamaterialnej.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl