NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska zgodnie z definicją jest rodzajem powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności. Jakie są domniemania prawne w związku ze skargą pauliańską?

 

Skarga pauliańska – domniemania prawne

Przepisy Kodeksu cywilnego wymieniają cztery domniemania prawne związane ze skargą pauliańską, a mianowicie:

  • Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeśli dłużnik miał na celu pokrzywdzenie wierzyciela, a osoba trzecia była tego świadoma lub mogła się o tym dowiedzieć.

  • Mowa o tym, kiedy czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeśli w jej skutek dłużnik stał się w wyższym stopniu niewypłacalny.

  • Jeśli wskutek dokonanych przez dłużnika czynności, korzyść majątkową uzyskała osoba będąca w bliskim stosunku z nim, mając świadomość pokrzywdzenia wierzyciela.

  • Gdy wskutek czynności prawnej, korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że miał świadomość pokrzywdzenia wierzycieli.

Przesłankami dopuszczalności powództwa są zatem:

  • Roszczenie wierzyciela zaskarżalne przed sądem,

  • Dłużnik jest niewypłacalny ze względu na podjęte czynności prawne,

  • Dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela,

  • O fakcie wiedziała osoba trzecia, lub mogła się o nim z łatwością dowiedzieć.

 

O jakich czynnościach prawnych najczęściej mowa?

Czynności prawne naruszające interesy wierzyciela w takim przypadku to przede wszystkim darowizna, dożywocie, umowa przekazania gospodarstwa rolnego następcy, czy sprzedaż za zaniżoną cenę, ale także zrzeczenie się spadku.

 

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl