NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Służebności i ich rodzaje

 

Służebności są uregulowanym przez kodeks cywilny, ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość. Celem służebności jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb innej osoby fizycznej.

 

 

Jakie wyróżniamy rodzaje służebności?

Służebności można podzielić na trzy rodzaje, a mianowicie: grutnowe, osobiste oraz służebności przesyłu.

Zgodnie z przepisami prawa służebności gruntowe związane są z właśnością nieruchomości władnącej. Oznacza to, że właściciel takiej nieruchomości może korzystać w określonym zakresie z obciążonej nieruchomości. Służebności grutnowe powstają w wyniku umowy, której stronami są właściciele nieruchomości. Jest to uregulowane za pomocą aktu notarialnego, choć powstają również na skutek innych okoliczności. Może być ona również ustanowiona ze względu na zasiedzenie, decyzję administracyjną bądź orzeczenie sądu.

Służebności osobiste są obciążeniem nieruchomości na rzecz innej osoby fizycznej. Odpowiada to treści służebności gruntowej. Uprawnionym z tego tytułu jest imiennie oznaczona osoba fizyczna, a celem służebności jest zaspokojenie jej potrzeb. Najczęściej ustanowiona jest w formie aktu notarialnego, jednak podobnie, jak w przypadku służebności gruntowej istnieją również inne rozwiązania. Można ją ustanowić także drogą decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu lub na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości (na podstawie ustawy z dn. 21.08.97) "jeżeli wkutek wywłaszczenia mogą wystąpić dla nich szkody lub niedogodności".

Ponadto służebności grutnowe i osobiste można podzielić na czynne i bierne. Czynne dotyczą sytuacji, w której korzysta się z cudzej nieruchomości w oznaczonym zakresie. Z kolei bierne polegają na zakazie podejmowania określonych działań przez właściciela nieruchomości.

Kolejnym rodzajem służebności jest służebność przesyłu. Podobnie jak w poprzednich przypadkach jest to ograniczone prawo rzeczowe. Jego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii, substancji itp. Powstaje wskutek umowy, zasiedzenia lub poprzez orzeczenie sądu.

Kiedy może dojść do wygaśnięcia służebności?

Do wygaśnięcia nieruchomości gruntowej dochodzi, jeśli nie wykonuje się jej przez 10 lat. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Może do niej dojść również na mocy orzeczenia sądu. Kodeks Cywilny stanowi także, że można znieść nieruchomość za wynagrodzeniem, jeśli utraciła ona wszelkie znaczenie dla nieruchomości władnącej.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl