NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Środki karne

Środki karne zgodnie z definicją są dodatkową dolegliwością wymierzoną sprawcy przestępstwa lub wykroczenia obok lub niekiedy zamiast kary. W kodeksie karnym znajdziemy katalog środków karnych, które mogą zostać nałożone na sprawcę. O jakich konkretnie mowa i jakie pełnią funkcje?

 

 

Katalog środków karnych

Zgodnie z art. 39 kodeksu karnego do środków karnych zaliczamy:

 • pozbawienie praw publicznych;

 • zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

 • zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi;

 • zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

 • zakaz wstępu na imprezę masową;

 • zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;

 • nakaz okresowego opuszczania lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;

 • zakaz prowadzenia pojazdów;

 • świadczenie pieniężne;

 • podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Jak możemy podzielić środki karne ze względu na ich charakter?

Środki karne mogą być stosowane obok kary (wówczas mają na celu wzmocnienie jej oddziaływania) lub zamiast niej. Dzielimy je na środki o charakterze:

 • represyjnym – np. pozbawienie praw publicznych, pozbawienie przedmiotów pochodzących z przestępstwa;

 • kompensacyjnym – np. obowiązek naprawienia szkody, nawiązka;

 • prewencyjnym – np. zakaz wykonywania określonego zawodu, zakaz prowadzenia pojazdów.

Uzupełniająco mogą się także pojawić w charakterze środków probacyjnych przy warunkowym umorzeniu postępowania lub kary samoistnej w miejsce kary głównej.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl