NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Stalking – jak się przejawia?

Stalking może przejawiać się na dwa sposoby, a mianowicie poprzez uporczywe nękanie lub tzw. kradzież tożsamości. W myśl art. 190a. kk. jest to przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności. Na czym dokładnie polega stalking?

Stalking – uporczywe nękanie

Uporczywe nękanie należy rozumieć jako fizyczne lub wirtualne prześladowanie osoby pomimo jej sprzeciwu wobec tego typu działań. Ma to uciążliwy charakter, a samo zachowanie jest zwielokrotnione i długotrwałe. Może przejawiać się zarówno poprzez natrętne komunikowanie się z osobą prześladowaną, jak również stosowanie wobec niej gróźb, śledzenie, czy chociażby nachodzenie jej i jej bliskich. Takie zachowania wzbudza w pokrzywdzonym „uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jego prywatność”. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że owe poczucie zagrożenia musi mieć charakter obiektywny.  Ponadto wpływa to także na psychikę osoby prześladowanej, ze względu na związane z tym obawy o życie i zdrowie własne lub swoich bliskich.

Stalking – kradzież tożsamości

Przestępstwo można także popełnić, podszywając się pod inną osobę. W jaki sposób można to zrobić? Przede wszystkim wykorzystując czyjeś dane osobowe lub wizerunek, co ma na celu wyrządzenie szkody majątkowej lub osobistej pokrzywdzonemu. Celem takiego działania musi być, więc chęć spowodowania jakiejś straty. Nie musi to jednak wiązać się wyłącznie ze stratą materialną. Odnosi się to m.in. do utraty zaufania czy dobrego imienia.

Ten typ stalkingu najczęściej jest przestępstwem popełnianym przy pomocy portali społecznościowych, a więc tworzeniem kont z wykorzystaniem wizerunku lub danych innych osób.

Jakie kary przewidują przepisy Kodeksu Karnego za stalking?

W myśl przepisów prawa stalkerowi za uporczywe nękanie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Podobny wymiar kary stosowany jest wobec osób podszywających się pod poszkodowanego.

Jak już wspominaliśmy, takie zachowania mają niekorzystny wpływ na psychikę osoby nękanej, w wyniku czego może to doprowadzić do „targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie”, za co sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Warto wiedzieć, że ściganie takiego przestępstwa następuje na wniosek osoby pokrzywdzonej.

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl