NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Stan epidemii – z czym się to wiąże?

 

Stan epidemii to sytuacja prawna, powstała, gdy na danym obszarze liczba zachorowań wyraźnie przekracza stan z poprzedniego okresu lub kiedy pojawiają się zakażenia, lub choroby dotychczas niewystępujące. Pozwala to regulować nowe zasady kwarantanny, a także kary za jej łamanie.

 

 

Stan epidemii – uprawnienia Ministra Zdrowia

Jakie nowe uprawnienia daje ministrowi zdrowia wprowadzenie stanu epidemii? Może on wprowadzić następujące regulacje:

  • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

  • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

  • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,

  • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

  • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,

  • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Zostały również zawieszone zajęcia w szkołach i na uczelniach i uruchomione platformy e-learningowe.

Stworzono 19 szpitali jednoimiennych, a więc przekształconych w szpitale zakaźne.

"Ustawa o chorobach zakaźnych pozwala m.in. ministrowi zdrowia wyznaczyć rolę personelu medycznego i innych osób, w zwalczaniu koronawirusa na terenie Polski. Wojewodowie mają takie upoważnienie na terenie swoich województw".

Stan epidemii obowiązuje od 20 marca 2020 roku. 

Jakie kary czekają za nieprzestrzeganie kwarantanny?

W Polsce za nieprzestrzeganie kwarantanny grożą kary w wysokości 5 000 zł i 30 000 zł.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl