NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Stan klęski żywiołowej – z czym się wiąże.

Stan klęski żywiołowej jest jednym z trzech stanów nadzwyczajnych i może zostać wprowadzony po wyczerpaniu zwykłych środków konstytucyjnych. Kto może go wprowadzić i w jakich okolicznościach?

 

Stan klęski żywiołowej – co warto wiedzieć?

Stan klęski żywiołowej wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia z inicjatywy własnej lub na wniosek wojewody. Obowiązuje na obszarze dotkniętym klęską, a także takim, gdzie mogą wystąpić jej skutki. Powinien być wprowadzony na czas nie dłuższy niż 30 dni, ale Rada Ministrów może go przedłużyć na określony czas. Istotną informacją jest fakt, że w okresie 90 dni od jego zakończenia, nie mogą odbyć się wybory ani referendum.

Stan klęski żywiołowej jest wynikiem ściśle określonych warunków - Może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.

Ustawa o stanie klęski żywiołowej określa katastrofę naturalną jako zdarzenia związane z działaniem sił natury, masowe występowanie szkodników, chorób roślin, zwierząt, chorób zakaźnych ludzi oraz działanie innego żywiołu.

Stan klęski żywiołowej – nakładane obowiązki:

  • obowiązek poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych;

  • obowiązek poddania się kwarantannie;

  • obowiązek stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin;

  • obowiązek stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska;

  • obowiązek stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

  • obowiązek opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń.

 

To warto wiedzieć - Każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego, służy roszczenie o odszkodowanie. - Mowa jednak o kosztach stałych, jakie ponoszą firmy, a nie o korzyściach, które mogłyby osiągnąć, gdyby stan klęski żywiołowej nie został wprowadzony.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl