NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Stan zagrożenia epidemicznego – co warto wiedzieć?

 

Stan zagrożenia epidemicznego na obszarze województwa lub jego części ogłasza wojewoda, natomiast na obszarze większym, jest to obowiązkiem ministra zdrowia, w porozumieniu ministra ds. Administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

Stan zagrożenia epidemicznego – co można ustanowić?

Stan zagrożenia epidemicznego najczęściej wiąże się z czasowym ograniczeniem określonego sposobu przemieszczania się, jak również zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych. Na czas zagrożenia może nastąpić czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji, zakaz organizowania widowisk i zgromadzeń. Wiąże się to również z nakazem udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi. Można również nałożyć na społeczeństwo obowiązek przeprowadzania szczepień ochronnych.

Zgodnie z art.47.1. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

Stan zagrożenia epidemicznego – przepisy karne

Osoby, które nie stosują się do procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi, nie przestrzegają wymagań higieniczno-sanitarnych podlegają karze grzywny. Podobnie rzecz ma się w przypadku nie podejmowania określonych działań związanych ze szczepieniami oraz innymi działaniami wymienionymi przez ministra lub wojewodę.

 

Stan zagrożenia epidemicznego - wprowadzone w Polsce restrykcje

  • Przywrócenie kontroli granicznej,

  • Ograniczenie działalności galerii handlowych,

  • Ograniczenie działalności gastronomiczno-rozrywkowej.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl