NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym ze świadczeń opiekuńczych, które określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia, ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać?

 

Świadczenie pielęgnacyjne – osoby uprawnione do jego otrzymania.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczenie te przysługuje osobom, które zrezygnowały z pracy zarobkowej. Mowa o:

  • matce albo ojcu,

  • opiekunie dziecka,

  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Należy przy tym zaznaczyć, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała najpóźniej do ukończenia przez nią 18. roku życia, lub w trakcie nauki, nie później niż do ukończenia przez nią 25. roku życia.

Mają oni prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego pod warunkiem, że nie podejmą lub zrezygnują z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad osobą niepełnosprawną.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Mówiąc o osobach innych niż spokrewnione - w ustawie spotykamy się z trzema warunkami koniecznymi do spełnienia:

  • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  • nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2019 r. Wynosi 1583 zł miesięcznie.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl