NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą

 

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jakie warunki muszą spełniać, aby otrzymać wsparcie i ile ono wynosi?

 

 

Świadczenie postojowe – warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca

Świadczenie postojowe ma na celu rekompensatę utraconych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to prawo przedsiębiorców wynikające m.in. z ulgi na start, ulgi w ramach Małego ZUS plus, a także przestoju w następstwie epidemii COVID-19.

Świadczenie wyraża się w dwóch kwotach: 1300zł albo 2080zł. Świadczenie postojowe w wysokości 1300zł przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

  • rozliczają podatek kartą podatkową oraz jsą zwolnioni z opłacania podatku VAT,

  • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

  • mieszkają na terytorium RP i są jej obywatelami lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 2080zł przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

  • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesili działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyli wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskali w miesiącu poprzedzającym.

  • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesili ją po 31 stycznia 2020 r.

  • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

  • mieszkają na terytorium Polski i są obywatelemi RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

     

Świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy, nie wcześniej jednak niż kolejnym miesiącu po przyznaniu poprzedniego świadczenia postojowego. Wniosek o świadczenie należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną za pomocą profilu PUE ZUS.

 

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl