NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Tarcza antykryzysowa – propozycje rozwiązań

Sejm uchwalił ustawę będącą częścią tzw. tarczy antykryzysowej. Jeśli Senat ją przegłosuje, 1 kwietnia rozwiązania zostaną wcielone w życie. Jakie przedstawia ona propozycje?

 

Tarcza antykryzysowa – co zawarto w ustawie?

Ustawa przewiduje m.in. zwolenienie ze składek ZUS przez 3 miesiące dla pracujących w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego 2020, a także osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r.

Kolejna propozycja odnosi się do tzw. świadczenia postojowego w kwocie 2 tyś. zł dla zleceniobiorców (umowy- zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.; w przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego; nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

Trzecia propozycja, choć nie mniej ważna, zakłada dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy.

Ponadto ustawa przewiduje:

 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk,

 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);

 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;

 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;

 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;

 • ułatwienia dla branży turystycznej;

 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;

 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;

 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;

 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;

 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;

 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;

 • gwarancje de minimis z BGK;

 • dopłaty BGK do odsetek;

 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

   

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl