NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Tarcza antykryzysowa – propozycje rozwiązań

 

Sejm uchwalił ustawę będącą częścią tzw. tarczy antykryzysowej. Jeśli Senat ją przegłosuje, 1 kwietnia rozwiązania zostaną wcielone w życie.

 

 

Tarcza antykryzysowa 7.0 – jakie wsparcie można otrzymać z ZUS ?

Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli skorzystać z ponownego świadczenia postojowego oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie. 

Kolejne świadczenie postojowe przysługuje osobom, prowadzącym dzialalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, których rodzaj przeważającej działalności, na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczony jest kodem PKD wymienionym w tzw. Tarczy antykryzysowej 7.0. Ponowne świadczenie postojowe( w zależności od kodu PKD przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r.) przysługuje jednokrotnie albo maksymalnie dwa razy. Ponowne świadczenie postojowe można otrzymać w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe(2.080,00 złotych albo 1.300,00 złotych).

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. - płatnik musi spełniać następujące warunki:

a) rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r., według PKD ma oznaczony kodem wymienionym w Tarczy antykryzysowej 7.0,

b) przychód z tej działalnosci w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,

c) był zgłoszony w ZUS jako płatnik składk przed 1 listopada 2020 r.,

d) przekaże do dnia 28 lutego 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.,

e) złoży wniosek(RDZ-B7) do dnia 31 marca 2021 r.

Ponadto ustawa przewiduje:

 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk,

 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);

 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;

 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;

 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;

 • ułatwienia dla branży turystycznej;

 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;

 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;

 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;

 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;

 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;

 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;

 • gwarancje de minimis z BGK;

 • dopłaty BGK do odsetek;

 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

   

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl