NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Umowa na czas określony – istotne zmiany w listopadzie

Umowa o pracę na czas określony jest umową terminową, w której strony z góry podają długość wiążącej ich umowy. Stanowi ona zgodne oświadczenie woli stron z zachowaniem formy pisemnej. Jakie zmiany przyniesie listopad 2018 dla pracowników, którzy podpisali umowę na czas określony przed 22 lutego 2016?

 

21 listopada 2018 r. to data stanowiąca maksymalny limit zatrudnienia na czas określony, pracowników, którzy podpisali umowę w lutym 2016. Jest to skutek nowelizacji z 25 czerwca 2015 r. Zgodnie z nią w życie weszła zasada zatrudnienia pracownika na podstawie maksymalnie trzech umów na czas określony przez 33 miesiące. Z dniem 22 listopada umowa z takim pracownikiem przechodzi na czas nieokreślony.

Należy również zaznaczyć, że umowa na okres próbny nie wlicza się do limitu trzech umów na czas określony, ani limitu 33 miesięcy zatrudniania pracownika na czas określony.

Umowa na czas nieokreślony a umowa na czas określony

Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma umowami jest czas ich trwania. Jak sama nazwa wskazuje umowa na czas nieokreślony nie wskazuje daty jej zakończenia. Z kolei umowa na czas określony rozwiązuje się wraz z upływem określonego na niej terminu.

Kolejna istotna różnica polega na pisemnym uzasadnieniu wypowiedzenia umowy. Umowa na czas określony takiego uzasadnienia nie wymaga. Z kolei wypowiedzenie na czas nieokreślony wymaga wskazania przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Umowy różnią się również okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony wynosi:

- 2 tygodnie, jeśli pracownik przepracował krócej niż 6 miesięcy,

- 1 miesiąc, jeśli pracownik przepracował minimum 6 miesięcy,

- 3 miesiące, jeśli pracownik przepracował co najmniej 3 lata.

Umowa na czas określony może być wypowiedziana, jeśli została podpisana na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wówczas okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeśli zaś została podpisana na okres krótszy niż 6 miesięcy, jest to możliwe pod warunkiem, że takie zastrzeżenie zostało zamieszczone w umowie.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl