NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie może zostać zawarta?

 

Umowa przedwstępna – istota i forma

W związku z tym, że umowa przedwstępna jest swoistym zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej, musi ona zawierać pewne istotne postanowienia. Niezwykle często z umowami przedwstępnymi mamy do czynienia w obrocie nieruchomościami. Pełnią wówczas funkcję ostrzegawczo-zabezpieczającą.

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej może zostać określony w umowie przedwstępnej, jeśli zaś tak się nie stanie, powinna być ona zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę do tego uprawnioną. Koniecznie należy zaznaczyć, że nieokreślenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, skutkować będzie niemożnością żądania zawarcia określonej umowy.

Umowa przedwstępna może przybrać zwykłą formę pisemną, bądź formę aktu notarialnego. Na czym polegają różnice pomiędzy obiema formami? Przede wszystkim umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego daje możliwość:

  • Jeżeli strona sprzedająca wycofa się, w takim wypadku można wystąpić na drogę sądową w celu przywłaszczenia nieruchomości wbrew kontrahentowi. Z kolei zwykła forma pisemna daje jedynie możliwość wystąpienia na drogę sądową o naprawienie szkody, z zadatku lub kary umownej.

  • Jeśli wycofa się kupujący, sprzedawca ma prawo zachować zadatek, a jeśli wycofa się sprzedający, to przy akcie notarialnym kupującemu przysługuje 200% kwoty zadatku. Z kolei przy zwykłej formie pisemnej istnieje wyłącznie możliwość wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem o naprawienie szkody.

  • Przy zachowaniu formy aktu notarialnego istnieje możliwość wpisu informacji o umowie przedwstępnej w III dziale księgi wieczystej nieruchomości, taka możliwość nie istnieje przy zwykłej umowie pisemnej.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl