NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest redukcją lub umorzeniem zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Została wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego 31 marca 2009 roku.

 

Upadłość konsumencka – czym jest?

Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, wobec których wierzyciel nie może wyegzekwować spłaty zobowiązań pieniężnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej służy oddłużeniu osoby fizycznej poprzez umorzenie całości lub części jego długów. Naturalnie dotyczy to wyłącznie zobowiązań zaciągniętych przed ogłoszeniem upadłości. "Celem postępowania jest, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli (np. banków, firm pożyczkowych, itp.)". Oznacza to, że środki uzyskane z likwidacji majątku konsumenta mają służyć zaspokojeniu potrzeb wszystkich wierzycieli, którzy w stosownym czasie powiadomili o zadłużeniu wobec nich.

Postępowanie upadłościowe może być wszczęte zarówno na wniosek konsumenta, jak również wierzyciela. Zgłasza się go na stosownym wniosku, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

 

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Zadaniem sądu jest podjęcie dezycji o tym, które długi mogą ulec umorzeniu, a które należy spłacić według ustalonego przez niego planu (harmonogramu spłat wierzycieli). Do jego kompetencji nalezy równiez podjęcie decyzji odnośnie sprzedaży domu lub mieszkania, które należą do dłużnika.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej sprawia, że majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłości, którą rozporządza wyznaczony przez sąd-syndyk. Rodzi to określone obowiązki konsumenta, którego upadłość dotyczy, a więc między innymi wskazanie i wydanie syndykowi majątku i dokumentacji z nim związanej. Zgodnie z przepisami prawa do masy upadłości należy również wynagrodzenie za pracę upadłego.

Do obowiązków upadłego należy miedzy innymi wskazanie i wydanie syndykowi całego swojego majątku, a także dokumentacji dotyczącej majątku i rozliczeń. W przypadku niedochowania nałożonych obowiązków postępowanie upadłościowe może zostać umorzone, co uniemożliwi konsumentowi, zgodnie z aktualnymi przepisami, skorzystanie z dobrodziejstwa postępowania jakie daje upadłość konsumencka w przeciągu następnych dziesięciu lat.

Konsument musi również pamiętać, że w skład masy upadłości wchodzi także wynagrodzenie za pracę upadłego. 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl