NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje?

Urlop okolicznościowy jest urlopem przysługującym w związku ze śmiercią lub ślubem bliskiej osoby. Na jakich zasadach jest przyznawany, na jak długo i kiedy należy poinformować pracodawcę o zaistniałej sytuacji?

 

Urlop okolicznościowy – zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do płatnego urlopu, przyznanego ze względu na ważne wydarzenia w jego życiu (ślub, pogrzeb bliskiej osoby). O fakcie musi niezwłocznie poinformować przełożonego. Jeśli mowa o zdarzeniu nagłym, takim jak śmierć bliskiej osoby, pracownik może poinformować pracodawcę najpóźniej w drugim dniu jego nieobecności w pracy. Należy jednak pamiętać, że poza przekazaniem tej informacji, do wniosku o urlop okolicznościowy należy dołączyć również właściwą dokumentację, a więc akt zgonu.

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy i na jak długo?

Urlop okolicznościowy przyznawany jest przez pracodawcę w określonych sytuacjach, a mianowicie: urodzenie dziecka, ślub pracownika lub ślub dziecka pracownika albo w przypadku śmierci małżonka lub bliskiej osoby. Przepisy prawa określają również długość przysługującego urlopu okolicznościowego. Na urodzenie dziecka przysługują dwa dni urlopu. Z kolei na własny ślub pracownik otrzymuje dwa dni urlopu, a na ślub dziecka 1 dzień urlopu okolicznościowego. Śmierć małżonka to dwa dni urlopu, zaś śmierć bliskiej osoby, np. rodzeństwa – 1 dzień.

Można również ubiegać się o dwa dni urlopu okolicznościowego w ramach opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 14. roku życia. Jednak muszą o tym fakcie z wyprzedzeniem poinformować pracodawcę.

Urlop okolicznościowy jest tak samo płatny jak urlop wypoczynkowy. Należy także pamiętać, że urlop okolicznościowy nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. Istnieje również możliwość wykorzystania urlopu okolicznościowego w dniu innym, niż samo wydarzenie. Jest to często stosowane w przypadku ślubu, który wypada najczęściej w dzień wolny od pracy, ale urlop na załatwienie ważnych spraw może być wzięty w innym terminie. Istnieje zatem dowolność w tym zakresie.

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wyraźnie wskazują na to, że udzielenie urlopu okolicznościowego nie jest zależne od dobrej woli pracodawcy, lecz jest to prawo bezwzględnie przysługujące pracownikowi. Wynika z tego, że pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu okolicznościowego.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl