NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Urlop wychowawczy – co powinniśmy o nim wiedzieć?

 

 

Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo m.in. komu przysługuje urlop wychowawczy i jaki jest jego wymiar. Ponadto omówimy jak powinien wyglądać wniosek o jego przyznanie i do kiedy można go złożyć.

 

 

Urlop wychowawczy – komu przysługuje?

Z urlopu wychowawczego skorzystać może zarówno matka, jak i ojciec dziecka, pod warunkiem spełnienia pewnych istotnych przesłanek. Pracownik musi pozostawać w stosunku pracy i posiadać minimum półroczny staż pracy, przy czym nie musi być to okres zatrudnienia u jednego pracodawcy.

Urlop wychowawczy można wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka niepełnosprawngo można go wykorzystać do uzyskania przez niego pełnoletności, a więc do 18 roku życia.

Urlop wychowawczy przysługuje na każde dziecko z osobna.

 

Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego?

Kodeks Pracy wyraźnie wskazuje, że maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Należy podkreślić, że pełny wymiar przysługuje jednemu rodzicowi tylko w określonych przypadkach, a mianowicie w sytuacji, kiedy drugi opiekun dziecka nie żyje. Jest to również możliwe, jeśli drugiemu rodzicowi nie przysługuje władza rodzicielska lub jeśli został jej pozbawiony albo uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Rodzice mogą przebywać na urlopie wychowawczym równocześnie, jednak nie mogą łącznie przekroczyć ogólnego wymiaru, a więc 36 miesięcy.

Urlop wychowawczy może być udzielany maksymalnie w 5 częściach.

Istnieje również możliwość zrezygnowania z urlopu za zgodą pracodawcy i po jego wcześniejszycm zawiadomieniu.

 

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Wniosek musi mieć charakter pisemny i zostać złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Jeśli pracownik nie zachowa tego terminu, pracodawca udzieli mu urlopu po upłynięciu 21 dni od daty złożenia przez niego wniosku.

Wniosek powinien zawierać trzy elementy:

 

  • imię i nazwisko rodzica,

  • imię i nzazwisko dziecka, na które ma zostać przyznany,

  • okres, na jaki ma zostać udzielony.

Wniosek jest wiążący dla pracodawcy.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl