NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy zgodnie z kodeksem pracy jest przysługującym pracownikowi prawem do corocznego, płatnego i nieprzerwanego okresu zwolnienia go od obowiązku świadczenia pracy, przysługujący w celu wypoczynku i regeneracji sił w określonym wymiarze.

 

Wymiary urlopu wypoczynkowego

Pracując na pełnym etacie mamy do czynienia z dwoma wymiarami urlopu wypoczynkowego. Pracownik ze stażem pracy do 10 lat może wykorzystać 20 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego, natomiast osobie z dłuższym stażem pracy przysługuje 26 dni w ciągu roku kalendarzowego. Z kolei dla pracownika niepracującego w pełnym wymiarze czasu pracy, będzie on proporcjonalny np. na pół etatu będzie to 13 lub 10 dni w zależności od stażu. Co istotne do stażu pracy nie zalicza się wyłącznie okres pracy lecz również okres nauki. Nowy urlop nabywa się z dniem 1 stycznia. Wyjątek stanowi jedynie podjęcie pierwszej w życiu pracy, wówczas prawo do urlopu nabywa się wraz z upływem każdego przepracowanego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego za cały rok kalendarzowy. Urlop należy wykorzystać najpóźniej do 30 września roku następnego.

Pandemia zmusiła ustawodawców do stworzenia ustawy covidowej, zgodnie z którą pracodawca może zadecydować o terminie wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu. Może to on uczynić nie tylko z pominięciem planów urlopów, lecz również bez zgody pracownika. Należy przy tym podkreślić, że odnosi się to wyłącznie do urlopów zaległych.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego wynosi tyle, ile pracownik zarobiłby w tym czasie świadcząc obowiązek pracy. Jak było już wspominane, jest on coroczny oraz nieprzerwany, co w praktyce oznacza, że pracownik ma praco wykorzystać cały urlop lub podzielić go, przy czym jedna z części powinna być nie krótsza niż 14 dni kalendarzowych.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl