NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Użytkowanie wieczyste – zmiany 2019

1 stycznia 2019 roku weszła w życie Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Jakie zmiany przyniosła powyższa Ustawa?

 

Użytkowanie wieczyste – czym jest?

Zgodnie z definicją użytkowanie wieczyste jest jednym z trzech rodzajów praw rzeczowych, dotyczącym nieruchomości gruntowej. Polega ono na oddaniu w użytkowanie owej nieruchomości (będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy) osobie fizycznej lub prawnej na okres 99 lat. Istnieje jednak możliwość, aby był to czas krótszy, jednak musi to być minimum 40 lat.

Użytkownik wieczysty korzysta z gruntu na prawach zbliżonych do właściciela, a więc może swobodnie nim rozporządzać, a mianowicie sprzedać je, czy np. zapisać komuś w testamencie. Zgodnie z obowiązującym prawem grunt podlega dziedziczeniu, a także egzekucji. Co istotne, użytkownik wieczysty ma pełne prawo własności do budynków wzniesionych na gruncie.

Użytkowanie wieczyste – co oznaczają dla nas te zmiany?

Na mocy powyższej ustawy, po dokonaniu opłaty przekształceniowej, grunty pod budynkami mieszkaniowymi stają się własnościowe.

„Termin wnoszenia opłaty przekształceniowej to 31 marca każdego roku. Co ważne, w 2019 r. nie musimy jej płacić – zgodnie z ustawą opłata jest wstrzymana do końca lutego 2020 roku”. Opłatę można wnosić max. w 20 ratach rocznych. Za wpłatę jednorazową przysługuje bonifikata. Im szybciej uiścimy opłatę przekształceniową, tym większa będzie bonifikata. Zgodnie z przepisami, wysokość bonifikaty za użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa wynosi:

- w pierwszym roku po przekształceniu – 60 proc.,

- w drugim roku – 50 proc.,

- w trzecim roku – 40 proc.,

- w czwartym roku – 30 proc.,

- w piątym roku – 20 proc.,

- w szóstym roku – 10 proc.

W poszczególnych samorządach wysokość bonifikat ustalana jest indywidualnie na drodze uchwał rad gmin.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl