NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Warunkowe zawieszenie wykonania kary jest założeniem, że sprawca nie powróci na drogę przestępczą, a co za tym idzie wstrzymaniem realizacji kary na okres próbny, który jest ściśle określony. W jakich okolicznościach można uzyskać warunkowe zawieszenie wykonania kary?

 

 

Kiedy możliwe jest warunkowe zawieszenie wykonania kary?

W myśl Kodeksu Karnego przesłankami warunkowego zawieszenia wykonania kary są:

 • orzeczenie kary pozbawienia wolności nie przekraczającą 2 lat, karę ograniczenia wolności lub grzywnę samoistną (tj. grzywnę wymierzoną nie obok kary pozbawienia wolności) ;

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz dotychczasowy sposób jego życia, które uzasadniają przypuszczenie, że pomimo niewykonania kary będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa; sąd bierze również pod uwagę, czy względy na społeczne oddziaływanie kary nie przemawiają przeciwko warunkowemu zawieszeniu jej wykonania.

Ile trwa okres próby?

Okres próby biegnie od uprawomocnienia się wyroku i wynosi odpowiednio:

 • od roku do 3 lat – w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności;

 • od 2 do 5 lat – w wypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej;

 • do 10 lat – w wypadku nadzwyczajnego złagodzenia kary pozbawienia wolności w wymiarze do 5 lat.

 

Obowiązki skazanego w czasie warunkowego zawieszenia kary

 • dozór,

 • informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

 • powstrzymanie się od przebywania w określonych miejscach lub środowiskach,

 • uczestnictwo w działaniach korekcyjno-edukacyjnych,

 • poddanie się leczeniu (odwykowe lub rehabilitacyjne), zakaz nadużywania alkoholu i innych środków odurzających,

 • wykonywanie pracy zarobkowej, nauki,

 • przeprosiny pokrzywdzonego i powstrzymanie się od kontaktów z nim.

 

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl