NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wolność zgromadzeń – przysługujące nam prawo

Wolność zgromadzeń jest prawem wynikającym z przepisów Konstytucji RP, ustawy o prawie do zgromadzeń, konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Z artykułu dowiecie się, jakie wyróżniamy rodzaje zgromadzeń, poznacie zasady ich organizowania oraz jaka jest rola policji przy zgromadzeniach.

 

 

Wolność zgromadzeń – jakie są rodzaje zgromadzeń?

Zgromadzenia zwykłe organizowane są przez grupę osób pragnącą wyrazić swoją opinię w sprawach publicznych. Należy o nich poinformować nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowanym zgromadzeniem. Kolejnym rodzajem zgromadzeń są zgromadzenia spontaniczne, które nie są wcześniej zgłaszane i są wynikiem reakcji na konkretne wydarzenia. Wyróżniamy także zgromadzenia cykliczne "organizowane przez tę samą osobę organizującą w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza, lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych". Z kolei zgromadzenia uproszczone muszą być zgłaszane na 30 dni do 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Rola policji przy zgromadzeniach - uprawnienia

Rolą policji jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzenia na zasadzie koniecznego i proporcjonalnego działania. Używanie środków przymusu bezpośredniego jest dozwolone tylko w sytuacji absolutnej konieczności. Policjantom przysługuje prawo do wylegitymowania uczestników zgromadzenia po uprzednim podaniu swoich danych, podstawy prawnej oraz przyczyny podjęcia czynności. Mają oni również prawo nałożenia mandatu w wysokości do 500 zł. Istnieje możliwość jego nieprzyjęcia, jeśli nie zgadzamy się, co do jego słuszności. Wówczas sprawa jest rozstrzygana w sądzie. Ponadto policjant może również zatrzymać osoby w konkretnych sytuacjach. Takie prawo przysługuje mu m.in., kiedy inne środki zawiodły lub gdy osoba zatrzymana może być okazywana. Taka możliwość istnieje także, gdy zatrzymany wymaga badania lekarskiego lub udzielenia pierwszej pomocy. Kolejną czynnością jest kontrola osobista, która jest dopuszczalna, jeśli osoba jest podejrzana o popełnienie przestępstwa.

 

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl