NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wybory prezydenckie w Polsce

Wybory prezydenckie w Polsce odbywają się co 5 lat na zarządzenie marszałka Sejmu, o ile kadencja prezydenta z jakiegoś powodu nie zakończy się szybciej. Co oznacza, że są to wybory czteroprzymiotnikowe?

 

Wybory prezydenckie – wybory czteroprzymiotnikowe

Zgodnie z art. 127 Konstytucji RP wybory prezydenckie muszą być powszechne, równe, bezpośrednie i odbywać się w głosowaniu tajnym.

Zasada powszechności jest fundamentalnym rozwiązaniem wyborczym. Zgodnie z przepisami określa ona krąg obywateli, którzy mają prawo do udziału w wyborach. Określa również, że każdy obywatel Polski, na którego nie są nałożone ograniczenia, posiadają prawo do kandydowania i wybierania swoich przedstawicieli w wyborach. Prawo wyboru prezydenta przysługuje wyborcom wraz z osiągnięciem pełnoletności, musi posiadać obywatelstwo polskie oraz pełnię praw publicznych.

Konstytucja RP gwarantuje nam również równość wyborów, która jest jedną z podstawowych reguł prawnych. W myśl tej zasady głosy wyborców są równie ważne, każdy ma taką samą wartość. Równość przejawia się także w tym, że wyborcy mają do oddania taką samą ilość głosów oraz uczestniczenie w nich na takich samych zasadach.

Wybory prezydenckie są bezpośrednie, co oznacza, że każdy wyborca zobowiązany jest do samodzielnego oddania głosu, bez pośrednictwa osób trzecich.

Ostatnie, choć niezwykle ważne – tajność głosowania – gwarantuje ona wyborcy, że tylko on będzie wiedział, na którego kandydata oddał swój głos

Prezydentem zostaje kandydat, na którego oddano ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden z nich nie uzyskał takiego wyniku, wówczas dwaj kandydaci z najwyższą liczbą głosów spotykają się w II turze. O wygranej decyduje wówczas wyższa liczba głosów, a nie jak w I turze – ponad połowa liczba ważnie oddanych głosów. Prezydent pełni pięcioletnią kadencję. Może zostać wybrany na głowę państwa maksymalnie dwa razy. W przypadku, jeśli dojdzie do rezygnacji z urzędu, bądź śmierci prezydenta – kadencja kończy się szybciej, a do czasu wyboru nowego, rolę tę sprawuje marszałek sejmu.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl