NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wynagrodzenie postojowe dla pracownika

Wynagrodzenie postojowe pracodawca może wypłacić w konkretnych sytuacjach. O jakich mowa i ile wynosi wówczas wynagrodzenie? Czym najczęściej spowodowane są przestoje w firmie?

 

Wynagrodzenie postojowe – kiedy można je wypłacić?

W sytuacji, kiedy firma zaczyna mieć problem ze sprzedażą swoich towarów lub usług, stoi przed dwoma możliwościami: zmniejszenie ilości osób zatrudnionych lub obniżka wynagrodzeń. Wypłata wynagrodzenia postojowego jest możliwa, jeśli przestoje są spowodowane następującymi czynnikami:

  • zakłóceniami technicznymi,

  • zakłóceniami organizacyjnymi,

  • warunkami atmosferycznymi,

  • innymi czynnikami (np. strajk, pożar itp.)

Należy przy tym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że brak popytu na określone towary, czy usługi nie spełniają warunków do wypłaty wynagrodzenia postojowego.

Kodeks pracy wyraźnie określa sytuacje, w których pracownikowi przysługuje wypłata wynagrodzenia postojowego, a mianowicie mowa w nim o:

  • przeszkodzie w wykonywaniu pracy, leżącej po stronie pracodawcy (problemy techniczne, organizacyjne),

  • przestój nie nastąpił z winy pracownika,

  • pracownik był gotowy do wykonywania pracy.

 

Wysokość wynagrodzenia postojowego

Jaka jest wysokość wynagrodzenia postojowego dla pracownika? Wynagrodzenie jest określane stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli zaś nie została ona określona w umowie, wówczas może liczyć na 60 % miesięcznego wynagrodzenia. Przy czym nie może być ona niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Należy zaznaczyć, że w czasie przestoju pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie innej pracy, niż tak, która należy do jego codziennych czynności, przy czym musi ona być zbliżona do kwalifikacji pracownika.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl