NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wypowiedzenie umowy o pracę

 

Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić z różnorakich przyczyn, a także być dokonane przez pracodawcę, pracownika lub za porozumieniem stron. Jaki jest okres wypowiedzenia? Jakie informacje powinno ono zawierać i w jakich sytuacjach można rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia?

 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę – okresy wypowiedzenia

W zależności od rodzaju podpisanej umowy, okresy wypowiedzenia różnią się od siebie. Po pierwsze należy wziąć pod uwagę formę zatrudnienia, a więc czy mamy do czynienia z okresem próbnym, umową na czas określoną lub nieokreślony. W drugiej kolejności należy ustalić ile czasu pracownik, świadczył pracę na rzecz pracodawcy. Zgodnie z tym rzecz ma się następująco:

 

 • Umowa na okres próbny do 2 tygodni – okres wypowiedzenia obejmuje 3 dni robocze,

 • Umowa na okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie - okres wypowiedzenia obejmuje 1 tydzień,

 • Umowa na okres próbny na 3 miesiące - okres wypowiedzenia obejmuje 2 tygodnie.

 

 • Umowa na czas określony i nieokreślony do 6 miesięcy - okres wypowiedzenia obejmuje 2 tygodnie,

 • Umowa na czas określony i nieokreślony powyżej 6 miesięcy - okres wypowiedzenia obejmuje 1 miesiąc,

 • Umowa na czas określony i nieokreślony powyżej 3 lat - okres wypowiedzenia obejmuje 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy o pracę – jakie informacje musi zawierać?

Wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać dane pracodawcy i pracownika oraz oświadczenie woli stron, która wypowiada umowę ("Niniejszym wypowiadam umowę o pracę"). Poza tym musi być podana również data zawarcia umowy o pracę, miejscowość oraz informacja dotycząca okresu wypowiedzenia. Na końcu zaś muszą znaleźć się podpisy obu stron.

 

Kiedy brak okresu wypowiedzenia?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w sytuacjach przewidzianych w Kodeksie Pracy, a mianowicie:

 

 • z winy pracownika, kiedy naruszy podstawowe obowiązki pracownicze,

 • w trakcie umowy popełni przestępstwo, które uniemożliwia mu wykonywanie pracy oraz jest oczywiste bądź stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

 • w sposób zawiniony utraci uprawnienia do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

   

Zgodnie z art. 53 K.P. Może do tego dojść również z przyczyn niezawinionych, spowodowanych chorobą dłuższą niż 3 miesiące – przy zatrudnieniu krótszym niż 3 miesiące lub dłuższą niż pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, zasiłku lub pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Trzecim i ostatnim powodem przewidzianym przez przepisy prawa, jest usprawiedliwiona nieobecność, spowodowana czymś innym niż chorobą przez okres dłuższy niż miesiąc.

Pracownikowi również przysługuje takie prawo w dwóch sytuacjach. Pierwsza, to kiedy lekarz stwierdzi szkodliwy wpływ pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko lub kiedy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia praw i obowiązków wobec prawnika.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl