NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zachowek – czym jest i kto ma do niego prawo?

 

Zachowek jest swoistym zabezpieczeniem w przypadku pominięcia w testamencie. Jeśli, więc spadkodawca nie uwzględnił nas w swojej ostatniej woli, mamy prawo do otrzymania pewnych korzyści majątkowych pod warunkiem, że spełniamy odpowiednie zasady dotyczące instytucji zachowku.

 

Zachowek - adwokat Tczew

Komu należy się zachowek?

Zachowek chroni najbliższą rodzinę spadkodawcy. Do osób uprawnionych do jego otrzymania zalicza się zstępnych zmarłego, a więc potomstwo, jakie po sobie zostawił. Jednak w przypadku ich zgonu, prawo to przechodzi na wnuki lub prawnuki. Kolejnym członkiem rodziny, który może wnieść o zachowek, jeśli nie został uwzględniony w testamencie jest małżonek zmarłego. Taką możliwość mają również rodzice spadkodawcy, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach, a więc, jeśli są powołani do dziedziczenia spadku z ustawy. Jeśli nie ma innych członków rodziny, którzy w pierwszej kolejności są zdolni do dziedziczenia, wówczas to na nich przechodzi to prawo.

Zachowek – czego możemy się domagać?

Członkowie rodziny będący uprawnieni do otrzymania zachowku nie mają prawa domagać się rzeczy określonych w testamencie. Jedyną możliwością jest żądanie określonej kwoty pieniężnej. Jej wysokość uzależniona jest od wartości majątku, przysługującej danemu członkowi rodziny. Najczęściej stanowi ona 50% majątku. Może się jednak zwiększyć do 2/3 kwoty, jeśli mamy do czynienia z osobą małoletnią, chorą lub niezdolną do pracy. Najlepiej jest zatem w tej sytuacji wyliczyć całą wartość majątku, jaki pozostawiła po sobie osoba zmarła.

Komu zachowek nie przysługuje?

Jak już określiliśmy, zachowek nie należy się wszystkim członkom rodziny. Spadkodawca ma prawo wyłączyć z dziedziczenia swoje rodzeństwo, jak również dzieci siostry lub brata. W tym przypadku może to zrobić bez podawania przyczyny swojej decyzji, nawet wówczas, jeśli nie ma własnego potomstwa.

Nie przysługuje on także osobom, które same odrzuciły spadek lub wyłączonemu z dziedziczenia małżonkowi w przypadku separacji lub rozwodu z jego winy.

Zachowek nie należy się również innym osobom, które zostały wydziedziczone w sporządzonym przez spadkodawcę testamencie lub, które sąd uznał za niegodne prawa do dziedziczenia.

Zachowek - adwokat Tczew

Kogo można uznać za osobę niegodną dziedziczenia?

Za osobę niegodną dziedziczenia wskazuje się spadkobiorcę, który popełnił umyślnie ciężkie przestępstwo wobec spadkodawcy. Tym samym mógł spowodować poważny uszczerbek na majątku lub zdrowiu spadkodawcy, jak również, którego czyn doprowadził do jego śmierci.

Za taką osobę można również uznać człowieka, który podstępnie lub groźbą wpłynął na kształt testamentu.

Niezgodność stwierdza sąd na wniosek osoby, która posiada w tym interes prawny, a więc np. innego spadkobiercy.

Jak pozbawić zachowku?

Osoba sporządzająca testament może również sama zadbać o to, by konkretni członkowie rodziny, którym te prawo przysługuje, zostali jego pozbawieni. W tym celu należy jednak podać odpowiednią podstawę wydziedziczenia. Do takich należy m.in. postępowanie, które narusza rażąco zasady współżycia społecznego. Kolejnym uzasadnieniem tej decyzji może być umyślne przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub obraza czci. Innym powodem może być uporczywe niedopełnienie obowiązków rodzinnych wobec testatora.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl