NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zachowek – zmiany 2019

Zachowek to temat, który był już poruszany na naszym blogu. Jednak prawo ma to do siebie, że często się zmienia. Tak jest również w przypadku znanego nam już zachowku. Na czym mają polegać owe zmiany?

 

Zachowek – co nowego w 2019 roku?

Zgodnie z przepisami przedstawionymi w Kodeksie Cywilnym "zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, innych zaś przypadkach – połowa wartości tego udziału".

Osoba sporządzająca testament może również sama zadbać o to, by konkretni członkowie rodziny, którym te prawo przysługuje, zostali jego pozbawieni. W tym celu należy jednak podać odpowiednią podstawę wydziedziczenia. Do takich należy m.in. postępowanie, które narusza rażąco zasady współżycia społecznego. Kolejnym uzasadnieniem tej decyzji może być umyślne przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub obraza czci. Innym powodem może być uporczywe niedopełnienie obowiązków rodzinnych wobec testatora.

Proponowane zmiany mają obejmować dwa niezwykle istotne rozwiązania. Chodzi o obniżenie kwoty zachowku w momencie, kiedy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo, a także wprowadzenie możliwości zrzeczenia się zachowku.

Zgodnie z przewidzianymi w projekcie zmianami, jeśli w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo, osoba zobowiązana do zapłaty zachowku, może wnieść o obniżenie tej kwoty. Poza tym może ona także żądać odroczenia terminu zapłaty, jak również rozłożenia tej sumy na raty.

Co należy wziąć pod uwagę przy zmniejszeniu kwoty zachowku? Przede wszystkim typ, wielkość i stan przedsiębiorstwa, a także potrzebę kontynuucji jego prowadzenia. Poza tym równie istotne znaczenie ma sytuacja majątkowa osoby zobowiązanej do zapłaty zachowku.

Kolejna propozycja zmiany polega na wprowadzeniu możliwości zrzeczenia się zachowku, zgodnie z poglądem wyrażanym w orzecznictwie przez Trybunał Konstytucyjny.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl