NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, który kierowca otrzymuje za popełnione wykroczenie. O jakie konkretnie wykroczenie chodzi, a także jak długo obowiązuje?

 

Zakaz prowadzenia pojazdów – kodeks karny

Zgodnie z art. 42 kodeksu karnego - sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zakaz prowadzenia pojazdów może być wprowadzone na okres kilku miesięcy do 3 lat, a nawet dożywotnio z uzasadnionych przypadkach. W jakich okolicznościach kierowca może stracić prawo do prowadzenia pojazdów? Może się tak stać w przypadku niewykonania polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego lub prowadzenia pojazdu pomimo cofnięcia mu uprawnień do kierowania pojazdami.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, sąd może odebrać takie prawo kierowcy na okres nie krótszy niż 3 lata, jeśli kierowca w chwili popełnienia przestępstwa był nietrzeźwy lub pod wpływem innych środków odurzających. Podobna kara obowiązuje w przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia określanego - spowodowaniem katastrofy w ruchu lądowym lub bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy. Co istotne, jeśli następstwem tego jest śmierć innej osoby lub spowodowanie poważnego uszczerbku na jej zdrowiu, sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Zakaz prowadzanie pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia skazującego sprawcę. Wówczas, sąd wydając takie orzeczenie nakłada na sprawcę obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego go do prowadzenia pojazdu (prawa jazdy) i od daty zwrotu tego dokumentu odlicza się czas obowiązywania zakazu. Jeżeli natomiast prawo jazdy zatrzymano wcześniej, tj. już w toku procesu, to okres zatrzymania faktycznego tego dokumentu zalicza się na okres wymierzonego środka karnego.

Istotnym jest, aby sąd doprecyzował na jakie konkretnie pojazdy nakłada zakaz. Co ciekawe może on również dotyczyć pojazdów, na prowadzenie których kierowca nie ma uprawnień.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl