NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zakaz prowadzenia pojazdów

 

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych, które wymierza się na okres od jednego roku do 15 lat. Służy on zabezpieczeniu uczestników ruchu drogowego przed uczestnikami, którzy stwarzają zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Za jakie czyny stosuje się ten środek karny i na czym polega różnica pomiędzy fakultatywnym a obligatoryjnym zakazem prowadzenia pojazdów?

 

 

W jakich przypadkach orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów?

Zgodnie z art. 42 Kodeksu karnego – sąd może orzecz zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Przypadki orzekania zakazu prowadzenia pojazdów:

  • prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym;

  • prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka innego pojazdu niż mechaniczny na drodze publicznej;

  • nieudzielenie pomocy ofierze wypadku przez prowadzącego pojazd uczestniczącego w wypadku drogowym.

Fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju. Sąd ma obowiązek określić o jakich pojazdach mowa. Zakaz obowiązuje niezależnie od posiadania przez sprawcę uprawnień do ich prowadzenia.

 

Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który może dotyczyć wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju. Podstawą do wydania takiego orzeczenia jest prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub odurzenia lub zbiegnięcie z miejsca zdarzenia.

Stan nietrzeźwości zachodzi w następujących przypadkach:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;

  • zawartość alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl