NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zakaz wstępu na imprezę masową

Zakaz wstępu na imprezę masową może zostać orzeczony przez sąd w przypadku popełnienia przestępstwa w związku z taką imprezą. W jakich jeszcze przypadkach przepisy kodeksu karnego dają możliwośc orzeczenia tego środka karnego?

 

Zakaz wstępu na imprezę masową – art. 41b kodeksu karnego

Przepisy kodeksu karnego poza przestępstwem popełnionym na imprezie masowej uwzględniają również skazanie za występek o charakterze chuligańskim – co stanowi okoliczności do orzeczenia przez sąd zakazu wstępu na imprezę masową. Zakaz ten jest orzekany, jeśli przy popełnieniu przestępstwa zachowanie sprawcy wskazuje, że jego udział w takich imprezach zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Zakazy te obowiązują na całym terutorium kraju, jak również meczach piłki nożnej rozgrywanych przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy poza granicami państwa.

Dozór elektroniczy lub osobiste stawiennictwo w jednostce Policji

Zakaz ten nie oznacza jedynie braku możliwości uczestniczenia w imprezie masowej, lecz sąd może uściślić miejsce w jakich ma przebywać skazany podczas trwania imprezy. Zgodnie z tym sąd może orzec obowiązek przebywania skazanego w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem dozoru elektronicznego. Nie są to jednak jedyne możliwości, bowiem w uzasadnionych przypadkach skazany może orzec obowiązek stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji.

Sąd określa rodzaje imprez masowych, w czasie których skazany tym środkiem karnym ma obowiązek stawienia się w jednostce Policji, w tym nazwy dyscyplin i klubów sportowych, a także zakres terytorialny obowiązywania.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl