NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zakup wadliwego towaru

Na jakiej podstawie i w jaki sposób można dochodzić rekompensaty za zakup wadliwego towaru? Jaki towar uznaje się za wadliwy? Co chroni klienta przed nieuczciwym sprzedawcą?

 

Zakup wadliwego towaru – rękojmia i gwarancja

W jaki sposób nabywca może dochodzić swoich praw w sytuacji, kiedy towar ma wady ukryte? Zgodnie z przepisami prawa przysługuje mu rękojmia lub gwarancja, której udzielił mu sprzedawca. Kodeks Cywilny wyraźnie mówi o odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, kiedy towar ma wadę obniżającą jego wartość lub uniemożliwiającą właściwe zastosowanie. Podobnie jest w przypadku, jeśli została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Rękojmia jest odpowiedzialnością za wady fizyczne lub prawne rzeczy. Wady prawne oznaczają, że stanowi ona własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osoby trzeciej. Jest to jeden ze sposobów reklamacji. Zasadniczą różnicą pomiędzy rękojmią a gwarancją jest to, że rękojmia przysługuje z mocy prawa. W tym przypadku może polegać na odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, przy czym odstąpienie od umowy jest możliwe tylko, jeśli wada towaru znacznie utrudnia jego użytkowanie. Okres rękojmi wynosi 2 lata, zaś gdy chodzi o nieruchomości, wydłużony jest on do 5 lat.

Gwarancja odnosi się wyłącznie do wad fizycznych towaru i nie wynika z przepisów prawa, lecz stanowi dobrowolną umowę pomiędzy stronami, a kupujący może jej dochodzić na podstawie wydanej mu karty gwarancyjnej. Gwarancja zazwyczaj trwa przez okres dwóch lat od daty wydania produktu. Reklamacja w tym przypadku ogranicza się do czynności wymienionych w karcie gwarancyjnej. Odpowiedzialność ponosi podmiot wystawiający dokument gwarancyjny.

Niezgodność towaru z umową - na czym polega?

Niezgodność towaru może polegać na jego nieprawidłowym montażu lub uruchomieniu. Najczęstszą wadą jest jednak to, że nie nadaje się do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem lub nie posiada charakterystycznych dla niego właściwości.

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową w sytuacji, gdy poinformował o tym kupującego i gdy wada była dostrzegalna gołym okiem, a jednak kupujący, zdecydował się na towar mając tego świadomość.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl