NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

 

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

 

Zasiedzenie nieruchomości samoistne

Do zasiedzenia samoistnego dochodzi wraz z upływem określonego czasu, jednak to tylko jedna z przesłanek, o których mowa w kodeksie cywilnym. Może się to wiązać z posiadaniem rzeczy, do której nie mamy tytułu prawnego. Jednak w związku z jej posiadaniem zachowujemy się jak właściciele (czerpiemy z niej pożytki i ponosimy obciążenia). Zasiedzenie nie jest możliwe w przypadku posiadania zależnego, a więc jeśli posiadaczem jest najemca, użytkownik itp.

 

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości

Poza posiadaniem samoistnym istotna jest również tzw. ciągłość posiadania. Oznacza to, że posiadanie musi trwać nieprzerwanie. Zgodnie z art. 340 Kodeksu Cywilnego „niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą nie przerywa posiadania”.

Upływ okresu zasiedzenia nieruchomości jest kolejną z przesłanek określonych przez przepisy prawa. Posiadaczem samoistnym w dobrej wierze jest osoba posiadająca ją nieprzerwanie od 20 lat. Z kolei posiadczem w złej wierze jest osoba posiadająca nieruchomość nieprzerwanie przez lat 30. Za posiadacza w złej wierze uważa się osobę, która wie, że nie jest właścicielem nieruchomości i nie dołożyła wszelkich starań, aby ustalić faktycznego właściciela nieruchomości.

 

Upływ terminu zasiedzenia – co oznacza?

Bieg zasiedzenia jest liczony od momentu objęcia rzeczy w posiadanie. Z kolei upływ terminu zasiedzenia oznacza, że nabywamy własność posiadanej nieruchomości. Jednocześnie dotychczasowy właściciel traci prawo własności. Jednakże nabycie nieruchomości nie jest powiązane z wygaśnięciem obciążeń. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 173 kodeksu cywilnego, jeśli „właściciel nieruchomości przeciwko któremu biegnie zasiedzenie jest nieletni, to zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela”.

 

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl