NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy i okres jego otrzymywania, precyzyjnie określają przepisy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Z artykułu dowiecie się, jak wyglądają kwestie związane z zasiłkiem chorobowym w trakcie i po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

 

Zasiłek chorobowy – kiedy przysługuje?

Zasiłek chorobowy przysługuje w sytuacji, kiedy podlegamy obowiązkowemu, a także dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Różnią się one terminem nabycia prawa do zasiłku. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia przysługuje on po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia, zaś w przypadku dobrowolnego, po upływie 90 dni. Jest to tzw. okres wyczekiwania. Temu okresowi nie podlegają:

  • absolwenci szkoły lub szkoły wyższej, objęci ubezpieczeniem chorobowym lub, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii – od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacji – od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki,

  • osoby ubezpieczone, których niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

  • osoby ubezpieczone obowiązkowo (co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego),

  • posłowie albo senatorzy, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,

  • funkcjonariusze Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy i stali się pracownikami w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z przepisami, zasiłek chorobowy przysługuje w sytuacji niezdolności do pracy zarówno w trakcie ubezpieczenia chorobowego, jak i po jego ustaniu. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, jeśli wykonuje pracę nakładczą lub służbę zastępczą, a niezdolność do pracy wynosi łącznie do 33 dni, wówczas wypłacane jest ono przez pracodawcę. Po upływie tego czasu jest on finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje, jeśli niezdolność do pracy trwała bez przerwy przez co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od jego ustania lub max. 3 miesięcy w przypadku choroby zakaźnej lub innych chorób, których ujawnienie wymaga okresu dłuższego niż 14 dni.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl