NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Ziemia rolna nadal niesprzedawalna ?

Od 30 kwietnia 2016 roku obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawą z dnia 6 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece dokonano pewnej nieznacznej korekty rygorystycznych przepisów.

 

Skutki wprowadzonej z dniem 30 kwietnia 2016 roku regulacji dosięgły przede wszystkim obywateli i podmiotów polskich. Przypomnijmy, że nowa regulacja ustanawia zasadę, że nabywcą nieruchomości rolnej, może być jedynie rolnik indywidualny. Wśród nielicznych wyjątków od tej zasady jest możliwość nabycia nieruchomości rolnej przez osobę bliską, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

 

 

 

Z wielu oczywistych względów rozlała się fala krytyki dotycząca wprowadzonych przepisów, wskutek czego padły zapowiedzi rychłej ich zmiany. Ustawa ta wprowadziła między innymi jedynie kolejny, niewiele znaczący wyjątek, a mianowicie wyłączyła dodatkowo spod swego działania nieruchomości rolne, będące drogami wewnętrznymi. Ponadto uchylono także obowiązujący od 30 kwietnia 2016 roku, wyjątkowo niefortunny przepis art. 68 ust. 2a ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który stanowił, że suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie mogła przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości, ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki i nakazywał ażeby do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej dołączany był operat szacunkowy.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że obowiązujące aktualnie przepisy wymagają kolejnych i to dalej idących zmian.

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl