NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zmiany w ustawie o komornikach już od Nowego Roku.

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowa ustawa o komornikach sądowych. Uchwalona została 22 marca 2018 roku. W tym i kolejnych wpisach, opiszemy powstałe w niej zmiany i ich konsekwencje.

 

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowa ustawa o komornikach sądowych. Uchwalona została 22 marca 2018 roku. W tym i kolejnych wpisach, opiszemy powstałe w niej zmiany i ich konsekwencje.

Powracają tak zwane „rewiry”, które zlikwidują obecnie prężnie działające centra, tudzież „fabryki” komornicze. To kancelarie, funkcjonowaniem zbliżone do hurtowni, które masowo zbierały wnioski
o egzekucje należności od wierzycieli, licząc na odzyskanie środków przy minimalnym nakładzie pracy. I choć faktycznie, w wielu sprawach działały wydajnie, to jednak działanie komornika na terenie całego kraju nie pozwalało na wykorzystanie pełnego wachlarza możliwości. Już od stycznia 2019 roku komornicy będą zobligowani do działania we własnym rewirze, tj. obszarze funkcjonowania sądu rejonowego, w którym komornik jest powołany. 

Od powyższej zasady przewidziano wyjątek. W przypadku spraw dotyczących odzyskiwania należności lub zabezpieczenia roszczeń przewidziano możliwość złożenia oświadczenia o prawie wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego. Wyjątek nie obejmuje jednak spraw dotyczących nieruchomości.

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl