NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zmiany w ustawie o komornikach już od Nowego Roku - ciąg dalszy

Kontynuujemy cykl postów dotyczących zmian w ustawie o komornikach. Przypominamy, że zmiany te wchodzą już od 1 stycznia 2019 roku.

Wprowadzone zostaną nowe wzory pieczęci komorniczej i pieczęci imiennej. Komornik będzie musiał mieć wykształcenie prawnicze. Dodatkowo postanowiono o granicy wieku komornika, którą ustalono na 65 lat.

Kontynuujemy cykl postów dotyczących zmian w ustawie o komornikach. Przypominamy, że zmiany te wchodzą już od 1 stycznia 2019 roku.

Wprowadzone zostaną nowe wzory pieczęci komorniczej i pieczęci imiennej. Komornik będzie musiał mieć wykształcenie prawnicze. Dodatkowo postanowiono o granicy wieku komornika, którą ustalono na 65 lat. 
Opisywany w poprzednim wpisie przypadek prawa wyboru komornika związany jest też z ryzykiem odmowy wszczęcia egzekucji przy spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków:

1. gdy zaległość przekracza 6 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji, w której liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000,

2.wpływ spraw w danym roku kalendarzowym przekroczył łącznie 2500, a skuteczność prowadzonych przez komornika egzekucji w roku poprzednim była nie wyższa, niż 35%,

3.wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył łącznie 5000.

Zapobiega to sytuacjom, w której komornik przyjmuje za dużą ilość spraw, przez co nie jest w stanie skutecznie ich egzekwować. Zwraca się uwagę, że najbardziej skuteczni komornicy nie obsługują więcej niż 5000 spraw w roku kalendarzowym. Tym samym powyższe zmiany powinny być pozytywnie odbierane przez interesantów - wymuszą bowiem na komornikach lepsze zarządzanie sprawami, a skuteczność odzyskiwania należności powinna wzrosnąć. Pozwolimy sobie opublikować pierwsze, dostępne statystyki efektywności komorników po wprowadzonych zmianach, gdy tylko będą dostępne.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl