NASZ ZESPÓŁ

Nasz Zespół świadczy kompleksową pomoc prawną osobom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. W trosce o dobro Klienta i jakość usług, gruntownie analizujemy problem i przed podjęciem się prowadzenia sprawy, rzetelnie informujemy Klienta o naszym stanowisku, oceniając szanse osiągnięcia celu.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praktykę prawniczą rozpoczął w zawodzie sędziego, następnie wykonywał zawód radcy prawnego, zaś od roku 1979 wykonuje zawód adwokata. Specjalizacja zawodowa adwokata Andrzeja Cejrowskiego obejmuje reprezentację procesową w zakresie prawa karnego i cywilnego. Zajmuje się także obsługą prawną kościelnych osób prawnych. Od roku 1970 pełnił funkcję doradcy prawnego Diecezji Chełmińskiej, a obecnie Diecezji Pelplińskiej.

Adwokat procesowy, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, wykonuje wszechstronną praktykę adwokacką, specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz w opracowaniach z zakresu strategii i taktyki procesowej. Ponadto zajmuje się stałą i bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, która obejmuje między innymi zagadnienia prawa podatkowego oraz zagadnienia związane z prawem umów. Dopełnieniem specjalizacji adwokata Pawła Cejrowskiego są prowadzone przez niego sprawy karne, w tym sprawy karne skarbowe i karne gospodarcze.

adwokat Adam Gautier

Adam Gautier

adwokat

Adwokat Adam Gautier ukończył jednolite magisterskie studia prawnicze w ramach indywidualnego toku studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Równolegle studiował także prawo francuskie na Faculté de Droit d’Économie et de Gestion na Uniwersytecie w Orleanie, gdzie uzyskał tytuł Master 2 en Droit Privé Specialité Droit des affaires et fiscalité, co stanowi odpowiednik tytułu magister w Polsce. Egzamin Adwokacki z wynikiem pozytywnym złożył jako najmłodszy spośród aplikantów adwokackich do niego przystępujących. Aktualnie odbywa studia doktoranckie na Uniwersytecie w Strasbourgu, w ramach których sporządza rozprawę doktorską, której przedmiotem są prawno-porównawcze aspekty pozorności w stosunkach prawnych z zakresu prawa pracy, zatytułowej: L'ordonnancement juridique des relations de travail: analyse comparée du droit français et du droit polonais. W ramach działalności zawodowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym. Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. Włada biegle językami: polskim, francuskim i angielskim.

 

Adwokat specjalizujący się w prawie administracyjnym, w szczególności w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji; absolwent kierunków prawo oraz administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a ponadto kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Oceanografii i Geografii UG; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; Przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego; członek Pomorskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; redaktor naczelny periodyku "Metropolitan. Przegląd Naukowy

 

adwokat, doradca podatkowy Aleksandra Medlarska

Aleksandra Medlarska

adwokat, doradca podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Rachunkowości i Controllingu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W 2006 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu na doradcę podatkowego. Kursy: 2001 - 2002: kurs prawa niemieckiego na Uniwersytecie Gdań- skim, 2005 - kurs "organizacja operacji międzynarodowych" w Moskiewskim Instytucie Biznesu Międzynarodowego przy Rosyjskiej Akademii Handlu Międzynarodowego Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego Rosyjskiej Federacji..

radca prawny Agata Półtorak

Agata Półtorak

radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praktykę prawniczą rozpoczęła od aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy, którą zakończyła złożeniem egzaminu radcowskiego w 2010 roku. Od 2005 roku zajmowała się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw z branży energetycznej, kolejowej oraz żywnościowej. Radca prawny Agata Półtorak specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie zamówień publicznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praktykę zawodową kontynuuje przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Egzamin zawodowy złożyła z wynikiem pozytywnym i uzyskała wpis na listę adwokatów. Swoje zainteresowania lokuje w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego, w szczególności służebności przesyłu, prawa karnego i postępowania karnego wykonawczego, a także prawa rodzinnego.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Praktykę w zawodzie prawnika rozpoczął od aplikacji sądowej prowadzonej przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, którą ukończył złożeniem egzaminu sędziowskiego. Równocześnie zajmował się wszechstronną obsługą prawną dużego podmiotu gospodarczego. W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, a ponadto sprawami w fazie postępowania egzekucyjnego.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz uzyskała tytuł magistra prawa. W latach 2010-2013 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, zakończoną egzaminem radcowskim i uzyskała wpis na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie pracy w kancelariach prawnych i organach administracji państwowej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w kwestiach wynikających z prawa zobowiązań, prawie spadkowym, ubezpieczeniach społecznych oraz prawie o szkolnictwie wyższym. Posiada także bogate doświadczenie w zakresie odszkodowań komunikacyjnych oraz osobowych.

Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskał doktoraty na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2012). Specjalizuje się w prawie wyznaniowym. Jest autorem dwóch monografii naukowych, dotyczących statusu prawnego związków wyznaniowych i ich jednostek organizacyjnych (wydane w 2013 roku). Zajmuje się również sytuacją prawną cudzoziemców w Polsce.

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl