Zasiedzenie

Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

Aby nabyć własność rzeczy ruchomej przez zasiedzenie, koniecznym jest spełnienie trzech przesłanek:

  • samoistne posiadanie rzeczy,
  • upływ określonego czasu,
  • istnienie dobrej lub złej wiary przez cały okres posiadania.

Posiadacz samoistny to taki tylko, którego zakres faktycznego władania rzeczą jest taki sam, jak właściciela i który znajduje się w położeniu pozwalającym na korzystanie z rzeczy w taki sposób, jak może to czynić właściciel.  

Istnienie dobrej wiary, nastręcza najwięcej problemów. W dobrej wierze jest taki samoistny posiadacz rzeczy, który wszedł w jej posiadanie nie tylko będąc przekonanym o nabyciu własności rzeczy od osoby uprawnionej, ale nadto jeszcze gdy takie jego przekonanie było zarazem usprawiedliwione konkretnymi okolicznościami. W innych przypadkach samoistnego posiadania zazwyczaj występuje zła wiara posiadacza.

Upływ czasu jako przesłanka zasiedzenia zależy od tego co jest przedmiotem zasiedzenia i czy zasiedzenie dotyczy ruchomości czy też nieruchomości. W przypadku rzeczy ruchomych okres posiadania musi wynosić 3 lata, natomiast w przypadku nieruchomości zasiadywanych w dobrej wierze okres ten wynosi 20 lat, zaś w złej wierze 30 lat. 

Więcej informacji o niektórych z naszych usług: