Sprawy karne i karno skarbowe

Kancelaria posiada doświadczenie w skutecznym prowadzeniu spraw karnych oraz karno-skarbowych.

Reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w tym w  postępowaniach aresztowych, w postępowaniu sądowym jak i w postępowaniu wykonawczym.

Mamy doświadczenie w sprawach karnych i karno-skarbowych prowadzonych w związku z  postępowaniami podatkowymi.  Dokonujemy analizy dowodów, przygotowujemy linię obrony, doradzamy, jakie kroki należy podjąć, składamy środki zaskarżenia oraz wnioski dowodowe, jeśli jest to konieczne i zgodne z przyjętym planem działania.

Więcej informacji o niektórych z naszych usług: