Założyciele

Kancelaria Adwokacka CEJROWSKI swoje początki świadczenia usług adwokackich datuje od 1979 roku.
Założycielem Kancelarii Adwokackiej CEJROWSKI jest adwokat Andrzej Cejrowski, którego kontynuatorem od 2002 roku jest adwokat Paweł Cejrowski.
Zespół Kancelarii tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz pracownicy naukowi legitymujący się najwyższymi ocenami uzyskanymi na dyplomach uniwersyteckich oraz na egzaminach zawodowych.
W zależności od przedmiotu konkretnej sprawy dobierani są odpowiedni specjaliści do jej prowadzenia, którzy wzajemnie uzupełniają swoje umiejętności.
Nasz Zespół dysponuje doświadczeniem liczonym wielością przeprowadzonych procesów sądowych przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych i podatkowych.

 

Adwokat Andrzej Cejrowski

Andrzej Cejrowski

adwokat

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praktykę prawniczą rozpoczął w zawodzie sędziego, następnie wykonywał zawód radcy prawnego, zaś od roku 1979 wykonuje zawód adwokata. Specjalizacja zawodowa adwokata Andrzeja Cejrowskiego obejmuje reprezentację procesową w zakresie prawa karnego i cywilnego. Zajmuje się także obsługą prawną kościelnych osób prawnych. Od roku 1970 pełnił funkcję doradcy prawnego Diecezji Chełmińskiej, a obecnie Diecezji Pelplińskiej.

Adwokat Paweł Cejrowski

Paweł Cejrowski

adwokat

Adwokat procesowy, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, wykonuje wszechstronną praktykę adwokacką, specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz w opracowaniach z zakresu strategii i taktyki procesowej. Ponadto zajmuje się stałą i bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, która obejmuje między innymi zagadnienia prawa podatkowego oraz zagadnienia związane z prawem umów. Dopełnieniem specjalizacji adwokata Pawła Cejrowskiego są prowadzone przez niego sprawy karne, w tym sprawy karne skarbowe i karne gospodarcze.

Adwokat Andrzej Cejrowski

Andrzej Cejrowski

adwokat

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praktykę prawniczą rozpoczął w zawodzie sędziego, następnie wykonywał zawód radcy prawnego, zaś od roku 1979 wykonuje zawód adwokata. Specjalizacja zawodowa adwokata Andrzeja Cejrowskiego obejmuje reprezentację procesową w zakresie prawa karnego i cywilnego. Zajmuje się także obsługą prawną kościelnych osób prawnych. Od roku 1970 pełnił funkcję doradcy prawnego Diecezji Chełmińskiej, a obecnie Diecezji Pelplińskiej.

Adwokat Paweł Cejrowski

Paweł Cejrowski

adwokat

Adwokat procesowy, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, wykonuje wszechstronną praktykę adwokacką, specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz w opracowaniach z zakresu strategii i taktyki procesowej. Ponadto zajmuje się stałą i bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, która obejmuje między innymi zagadnienia prawa podatkowego oraz zagadnienia związane z prawem umów. Dopełnieniem specjalizacji adwokata Pawła Cejrowskiego są prowadzone przez niego sprawy karne, w tym sprawy karne skarbowe i karne gospodarcze.