Obsługa prawna firm i sprawy gospodarcze

Adwokat Starogard, Tczew, Gdańsk – obsługa firm

Kancelaria Cejrowski oferuje świadczenie stałej i doraźnej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców. Obsługa firm przez adwokata jest realizowana w miastach: Starogard, Gdańsk i Tczew. Znajdują się w nich nasze kancelarie. Współpracujemy także z klientami z okolicznych miejscowości.

Stałe i doraźne świadczenie pomocy prawnej na rzecz klienta pozwala na poznanie specyfikacji rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zagadnień branżowych z nią związanych, a także specyfiki organizacji danego przedsiębiorstwa. 

Zasady współpracy w ramach obsługi prawnej są ustalane indywidualnie z każdym z klientów. To pozwala dobrać zakres usług do konkretnych potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz wyzwań stających przed jego zarządem. 

Wynagrodzenie za obsługę prawną firm jest uzależnione od potrzeb każdego klienta. Możliwe jest zatem rozliczanie według stawek godzinowych, jak również według stawek za każdą podjętą czynność.

Co obejmuje obsługa prawna firm – oferta kancelarii w zakresie prawa gospodarczego

Obsługa prawna firm obejmuje między innymi:

 • konsultacje prawne związane z bieżącą działalnością klienta,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opiniowanie i przygotowywanie dokumentów wewnętrznych (statutów, regulaminów itp.),
 • analizę i negocjowanie umów z kontrahentami (umowy handlowe),
 • kontrolę prawidłowego wykonywania umów,
 • sądowe i pozasądowe egzekwowanie wierzytelności,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych itp.,
 • prowadzenie procedur rejestrowych (KRS),
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa w zakresie istotnym dla klienta.

Usługi prawne dla firm obejmują również doradztwo prawne w zakresie konkretnych zagadnień, a także pomoc w przygotowaniu pism procesowych i przedsądowych wezwań do podjęcia określonych czynności. Zakres usług jest dostosowywany do potrzeb klientów, rodzaju prowadzonej działalności, a także planów krótko- i długoterminowych związanych z jej dalszym rozwojem.

Postępowanie w sprawach gospodarczych – najczęstsze zarzuty

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych dotyczy najczęściej:

 • sporządzania umów,
 • sporów wynikających z zawartych umów,
 • dochodzenia roszczeń, w tym niezapłaconych należności,
 • sporów dotyczących rękojmi i gwarancji,
 • nieuczciwych praktyk,
 • oszustw gospodarczych,
 • uchylania się od obowiązków podatkowych,
 • nieprowadzenia ksiąg zgodnie z wymogami prawnymi,
 • zamieszczania w zeznaniach nieprawdziwych danych dotyczących podatków,
 • nierzetelnego lub wadliwego prowadzenie ksiąg,
 • narażenia na nienależny zwrot podatku i nadpłaty,
 • fałszu materialnego lub intelektualnego dokumentu w postaci faktury.

Pomoc prawna dla firm zależy od konkretnego zarzutu, a także okoliczności. Za każdym razem indywidualnie przygotowujemy strategię obrony, opierając się na komunikacji z klientem, znajomości aktualnych przepisów prawa, a także orzecznictwie.

Obsługa prawna firmy przez adwokata – dlaczego warto skorzystać z pomocy? 

Adwokat oferujący obsługę firm, zapewnia przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Korzystając z jego wsparcia, właściciele i członkowie zarządu firmy nie muszą obawiać się, że nieznajomość przepisów negatywnie wpłynie na kondycję przedsiębiorstwa czy realizację obowiązków wynikających z aktualnych przepisów. 

Regularne konsultacje i doradztwo prawne pozwolą rozwijać struktury firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedsiębiorcy, korzystając z pomocy prawnej, zaoszczędzą również czas, który musieliby poświęcić na samodzielne zaznajamianie się z przepisami. Współpraca umożliwia również optymalizację kosztów, unikanie nietrafionych i niebezpiecznych inwestycji, a także niedopełnienia obowiązków, które skutkują np. karami finansowymi.

Współpracując z kancelarią, właściciele firm mogą również zaoszczędzić czas. Adwokat reprezentujący firmę na podstawie stosownego upoważnienia może samodzielnie rozwiązywać wiele bieżących kwestii. W tym czasie przedsiębiorca ma szansę na to, by skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Adwokat  Gdańsk, Tczew, Starogard – sprawy gospodarcze

Instytucją pomocną w prowadzeniu firmy jest adwokat. Starogard, Tczew i Gdańsk to miasta, z których prowadzimy sprawy gospodarcze. W każdym z nich znajduje się biuro kancelarii, dzięki czemu klienci mogą wybrać dogodną dla siebie lokalizację. Zakres usług, formę współpracy oraz działania w konkretnych przypadkach dopasowujemy indywidualnie do sytuacji, w której znajdzie się dany podmiot.

 

Więcej informacji o niektórych z naszych specjalizacji: