Obsługa prawna firm

Kancelaria oferuje świadczenie stałej jak i doraźnej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców.

Stałe jak i doraźne świadczenie pomocy prawnej na rzecz klienta, pozwala na poznanie specyfikacji rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zagadnień branżowych z nią związanych, a nadto specyfiki organizacji danego przedsiębiorstwa.

Zasady współpracy w ramach obsługi prawnej są ustalane indywidulanie, z każdym z poszczególnych klientów. Wynagrodzenie za obsługę prawną firm jest uzależnione od potrzeb każdego klienta. Możliwe jest zatem rozliczanie wynagrodzenia według stawek godzinowych jak również według stawek za każdą podjętą czynność. Każda umowa w przedmiocie obsługi prawnej jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb klienta, zapewniając tym samym dogodne warunku współpracy.

Obsługa prawna firm obejmuje między innymi:

  • konsultacje prawne związane z bieżącą działalnością klienta,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • opiniowanie i przygotowywanie dokumentów wewnętrznych (statutów, regulaminów itp.),
  • analizę i negocjowanie umów z kontrahentami (umowy handlowe),
  • kontrolę prawidłowego wykonywania umów,
  • sądowe i pozasądowe egzekwowanie wierzytelności,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych itp.,
  • prowadzenie procedur rejestrowych (KRS),
  • monitorowanie zmian w przepisach prawa w zakresie istotnym dla Klienta.

Więcej informacji o niektórych z naszych usług: